• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Công Thương về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Sở Công Thương đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, thúc đẩy các đơn vị đẩy mạ...
Thực hiện Kế hoạch số 5782/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về phục hồi và phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1976/KH-SCT về phục hồi và phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 20...
Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 đạt 22.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), giảm 7,69% so cùng kỳ (tương đương giảm 1.850 tỷ đồng) và đạt 58,42% kế hoạch. Trong kỳ, có 44 doanh nghiệp, 69 c...