• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chuyên trang cải cách thủ tục hành chính

Ngày 21/6/2024, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 3579/BC-BNV kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Nội vụ. ...
Công bố Quyết định số: 225/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre....
Công bố Quyết định số: 512/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. ...
Công bố Quyết định số: 715/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quyết định công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. ...
Công bố Quyết định số: 920/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. ...
Công bố Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 03tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. ...
Công bố Quyết định số: 1355/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. ...
Công bố Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. ...
Thực hiện Kế hoạch số 2122/KH-SCT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương năm 2023, Sở Công Thương đã triển khai gửi Phiếu khảo sát cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, các Sở, B...
Nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành, trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của các ...
UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch về đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2022. Thời gian thực hiện khảo sát từ 6-9-2023 đến 25-9-2023. Đây là năm thứ 2, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp phối hợp Công ty cổ phần bất động sản và công n...
BDK - Thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của t...
Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ...