• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Nhìn chung, tuần này giá bưởi da xanh các loại, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng giảm; giá các mặt hàng khác tương đối ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá chôm chôm Thái, chôm chôm đường giảm, giá heo hơi giảm mạnh; giá bưởi da xanh các loại tăng khá; giá các mặt hàng khác tương đối ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá dừa nguyên liệu giảm; giá heo hơi tiếp tục tăng; giá các mặt hàng khác tương đối ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá heo hơi, tôm sú loại 40–50 con/kg, tôm sú loại 60 con/kg, tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá bưởi da xanh các loại, chôm chôm đường giảm; giá các mặt hàng khác tương đối ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá dừa nguyên liệu, dừa xiêm xanh, dừa uống nước khác, heo hơi, gà thả vườn, vịt trắng, vịt xiêm, tôm sú loại 40–50 con/kg, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, chôm chôm đường, chôm chôm Thái tăng; giá bưởi da xanh loại 1, 2, chôm chôm Java giảm; giá các mặt hàng khác tươn...
Nhìn chung, tuần này giá bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá các mặt hàng khác tương đối ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá bưởi da xanh loại 2 tăng; giá dừa uống nước (ngoại trừ dừa xiêm xanh), chôm chôm Java, chôm chôm Thái giảm; giá các mặt hàng còn lại ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá heo hơi, bưởi da xanh loại 1 tăng; giá bưởi da xanh loại 2, chôm Java, chôm chôm Thái giảm; giá các mặt hàng còn lại ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá dừa nguyên liệu, heo hơi, chôm chôm đường, chôm chôm Thái tăng; giá dừa uống nước, tôm sú loại 40–50 con/kg, tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, bưởi da xanh các loại giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá heo hơi tăng; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, tuần này giá dừa xiêm, dừa uống nước các loại, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá dừa nguyên liệu, heo hơi, chôm chôm đường giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá chôm chôm Java, chôm chôm đường tăng; giá heo hơi, bưởi da xanh loại 1, 2 giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, giá dừa nguyên liệu, heo hơi, tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, chôm chôm đường, chôm chôm Thái tăng; giá bưởi da xanh, chôm chôm Java giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, giá dừa nguyên liệu, heo hơi, bưởi da xanh các loại, chôm chôm các loại tăng; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá heo hơi, chôm chôm đường tăng nhẹ; giá bưởi da xanh các loại có xu hướng giảm vào cuối tuần; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, giá heo hơi, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá bưởi da xanh các loại, lúa Hè Thu giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi, tôm thẻ chân trắng, tôm sú các loại, bưởi da xanh loại 1, chôm chôm đường, chôm chôm Thái tăng; giá dừa nguyên liệu, gà thả vườn, vịt trắng, bưởi da xanh loại 2, chôm chôm Java giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa nguyên liệu, tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg tăng; giá heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng, tôm sú loại 40–50 con/kg giảm; giá các mặt khác ổn định. . ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa nguyên liệu, bưởi da xanh các loại, tôm sú loại 40–50 con/kg, chôm chôm Java tăng; giá heo hơi, chôm chôm đường, chôm chôm Thái giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá dừa nguyên liệu tăng; tôm sú loại 40–50 con/kg, bưởi da xanh loại 2, chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá dừa nguyên liệu, heo hơi, tôm thẻ chân trắng 100 con/kg, bưởi da xanh các loại tăng nhẹ; giá vịt trắng, trứng gà công nghiệp giảm; giá các mặt khác ổn định. ...