• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi, tôm thẻ chân trắng, chôm chôm đường tăng; giá bưởi, chôm chôm Java giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá tôm thẻ chân trắng các loại, bưởi da xanh các loại, sầu riêng R6, Monthong, giá chôm chôm đường giảm; giá các mặt hàng khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi, giá vịt trắng, giá tôm sú 40 – 50 con/kg, giá bưởi da xanh loại 1 và loại 2 tăng; giá dừa trái nguyên liệu, giá lúa, giá gà ta thả vườn, giá trứng gà ta giống, giá chôm chôm Java, giá chôm chôm đường giảm; giá các mặt hàng khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá trứng gà ta giống, giá chôm chôm Java, giá chôm chôm Thái tăng; giá dừa trái, giá dừa xiêm xanh, giá dừa xiêm lai, giá heo hơi, giá gà thả vườn giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá vịt trắng, giá chôm chôm Java, giá sầu riêng R6, Monthong tăng; giá dừa trái nguyên liệu, giá gà thả vườn, giá trứng gà ta giống, giá lúa giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái nguyên liệu, giá dừa uống nước, giá sầu riêng tăng; giá heo hơi, giá tôm các loại, giá chôm chôm Java, giá chôm chôm đường giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa nguyên liệu; giá heo hơi; giá tôm sú các loại tăng; giá dừa xiêm lai, giá chôm chôm Java; giá chôm chôm Thái; giá sầu riêng Ri6, Monthong giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá bưởi da xanh loại II, chôm chôm các loại, gà thả vườn giảm; giá dừa xiêm xanh, tôm thẻ chân trắng các loại tăng; giá các mặt khác ổn định. ...
- Giá dừa: Tuần này giá dừa trái nguyên liệu người dân tự hái mang đến vựa bán từ 30.000 – 50.000 đồng/chục, tùy loại, tùy địa phương, giảm 5.000-10.000 đồng/chục; giá dừa xiêm xanh từ 60.000 – 65.000 đồng/chục, giảm 5.000 đồng/chục; dừa xiêm lai từ 55.000 – 60.000 đồng/chục, tăng 5.000 đồng/c...
Nhìn chung, trong tuần này giá chôm Thái, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg tăng nhẹ; giá heo hơi giảm khoảng 2.000 đồng/kg, giá bưởi da xanh các loại giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá lúa, giá heo hơi, giá dừa khô, chôm chôm các loại tăng nhẹ; giá tôm sú, tôm thẻ các loại giảm mạnh; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá chôm chôm các loại, bưởi da xanh loại II, dừa uống nước có xu hướng tăng theo nhu cầu thị trường. Giá các mặt hàng khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá lúa, bưởi da xanh, dừa xiêm các loại giảm do nguồn cung dồi dào; giá tôm sú, tôm thẻ các loại tăng khá so tuần trước; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá bưởi da xanh, gà thả vườn, tôm sú (loại 40-50 con/kg) giảm; giá chôm chôm, tôm sú (loại 60/kg), tôm thẻ các loại tăng khá; giá trứng gà giống tăng mạnh; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá bưởi da xanh các loại, chôm chôm đường giảm nhẹ; giá chôm chôm Java, gà thả vườn, tôm sú, tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...