• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 20/11/2023 09:00 Dự họp rà soát ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hoàn chỉnh hồ sơ “Khu tổ hợp Hydro xanh Bến Tre”, 1 buổi. PH số 2, Sở Công Thương PGĐ Niệm, P...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 13/11/2023 07:30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 1, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị   13:30 Tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 06/11/2023 17:30 Tiếp Tập Đoàn Trung Nam. Phòng Khánh tiết, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc   Thứ 3, 07/11/2023 07:30 Dự họp với Sở KHĐT về nhữn...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 23/10/2023 10:00 Dự buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất kết hợp với thực tập phương án chữa cháy - CNCH. NM chế biến dừa Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam PGĐ Đấu, P.KTATMT XE C...
Sáng ngày 06/10/2023, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức “Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX - năm 2023”. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh...