• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Triển khai chủ đề năm 2023 : “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023, với những mục tiêu chủ yếu: thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển sản xuất côn...
Theo đánh giá của Ông Lê Minh Quang- Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre tại buổi họp thông cáo báo chí tổ chức vào chiều ngày 29/12/2022 tại Hội trường Cục Thống kê, Phường an Hội, Thành phố Bến Tre thì tăng trưởng của ngành công thương trong năm đã đóng góp khá lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh...
Triển khai chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo- Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy, tình hình hoạt động ngành Công Thương có sự tăng trưởng tích cực dù chịu ảnh hưởng của sự biến động kinh tế trên toàn cầu và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến động giá nhiên liệu. Giá trị sản xuấ...
Năm 2023, tình hình kinh tế và chính trị thế giới dự báo còn nhiều bất ổn, khó khăn và thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế; tình hình dịch bệnh dự báo còn nhiều phức tạp, giá cả sản phẩm nông nghiệp biến động bất thường, khó dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh còn ...