• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 01/05/2023 – 07/05/2023

(Cập nhật: 04/05/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Người tạo
Thứ 2, 01/05/2023 07:00 Trực Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, 1 ngày. Sở Công Thương PGĐ Niệm, (Hồ Tuấn, Xuyến, Nhi, Luận, Hoàng Duy)   Bùi Quang Luận
Thứ 3, 02/05/2023 07:00 Nghỉ bù ............ ..........   Bùi Quang Luận
Thứ 4, 03/05/2023 07:00 Nghỉ bù .............. .........   Bùi Quang Luận
Thứ 5, 04/05/2023 07:30 Dự buổi làm việc của Đoàn giám sát Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh với các cơ quan có liên quan về hiệu quả kêu gọi đầu tư lắp đầy khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, 1 buổi. phòng họp trực tuyến, trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (tầng 1) PGĐ Đấu   Bùi Quang Luận
08:00 Tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Phước, huyện Châu Thành KHTCTH - Thụy XE ĐOÀN TXCT Bùi Quang Luận
08:00 Tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường văn hóa xã Tân Xuân, huyện Ba Tri TP.KHTCTH XE ĐOÀN TXCT Bùi Quang Luận
13:30 Dự họp đề xuất dự án hợp tác giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Ehime, Nhật. Phòng họp số 02 (tầng 10) Sở Tài nguyên và Môi trường. LĐ.KTAT    Bùi Quang Luận
14:00 Dự họp công tác Hội thi. PH Hội Phụ nữ tỉnh PGĐ Nga   Bùi Quang Luận
14:00 Tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre KHTCTH - Thụy   Bùi Quang Luận
14:00 Tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV,. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm TP.KHTCTH XE ĐOÀN TXCT Bùi Quang Luận
Thứ 6, 05/05/2023 08:00 Tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường văn hóa xã Bình Thới, huyện Bình Đại PGĐ Niệm XE ĐOÀN TXCT Bùi Quang Luận
14:00 Dự Hội nghị tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội trường tầng 3, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh PGĐ Đấu   Bùi Quang Luận
14:00 Dự họp giải quyết các nội dung theo Biên bản ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp xúc bà Nguyễn Thị Sét, ông Đặng Vũ Linh, ông Trần Tất Linh, ông Lê Văn Liệt. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL   Bùi Quang Luận
Thứ 7, 06/05/2023 07:30 Tham dự "Cà phê doanh nghiệp" tháng 4 năm 2023, 1 buổi. Không gian cà phê khách sạn Hàm Luông (Lầu 4) - PGĐ Niệm   Bùi Quang Luận
Chủ nhật, 07/05/2023 08:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, 1 buổi. Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (Số 07, Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). PGĐ Nga, QLCN   Bùi Quang Luận