• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch làm việc của Sở Công Thương

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 20/11/2023 09:00 Dự họp rà soát ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hoàn chỉnh hồ sơ “Khu tổ hợp Hydro xanh Bến Tre”, 1 buổi. PH số 2, Sở Công Thương PGĐ Niệm, P...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 13/11/2023 07:30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 1, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị   13:30 Tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 06/11/2023 17:30 Tiếp Tập Đoàn Trung Nam. Phòng Khánh tiết, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc   Thứ 3, 07/11/2023 07:30 Dự họp với Sở KHĐT về nhữn...
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Thứ 2, 23/10/2023 10:00 Dự buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất kết hợp với thực tập phương án chữa cháy - CNCH. NM chế biến dừa Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam PGĐ Đấu, P.KTATMT XE C...