• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 06/11/2023 – 12/11/2023

(Cập nhật: 07/11/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 06/11/2023 17:30 Tiếp Tập Đoàn Trung Nam. Phòng Khánh tiết, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc  
Thứ 3, 07/11/2023 07:30 Dự họp với Sở KHĐT về những vướng mắc các dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài, 1 buổi . PH số 3, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Niệm, PQLNL  
08:00 Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, 1 buổi. Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bến Tre KHTCTH  
08:30 Tiếp đoàn công tác SCT TPHCM, 1 buổi. PH số 2, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Nga, LĐ các phòng: PQLTM, TTKCXTTM, QLCN, VP, KHTCTH  
09:00 Cuộc họp với Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, QLNL  
13:30 Dự họp rà soát, hồ sơ Quy hoạch tỉnh và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh. HT lầu 2, Sở KHĐT Giám đốc, TP.KHTCTH  
13:30 Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm Hội trường Huyện ủy Giồng Trôm PGĐ Đâu Xe VP Tỉnh ủy
14:00 Dự họp thống nhất việc dịch chuyển các vị trí trụ thuộc công trình Đường dây 110kV Ba Tri – Bình Thạnh. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL  
Thứ 4, 08/11/2023 13:30 Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ triển khai tái cơ cấu, đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre và Công ty TNHH nước sạch DARCO Ba Lai báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc phân vùng cấp nước. Phòng họp số 03, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Niệm  
14:00 Dự họp. PH sở KHCN Giám đốc  
Thứ 5, 09/11/2023 07:00 Tham dự Đoàn Hội nghị giao thương giữa DN Việt Nam  - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai. TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai PGĐ Niệm, TTKC&XTTM 09 - 12/11
07:30 Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11/2023 , 1 ngày. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc  
08:00 V/v mời tham dự Diễn đàn tuyên truyền, thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định UKVFTA. TP.Cần Thơ P. QLTM  
08:30 Về việc thống nhất các nội dung góp ý, thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. PH Sở Nội vụ VP, TTKC&XTTM  
13:30 Hỗ trợ thực hiện Chỉ tiêu 6.1 có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoặc cụm ngành nghề nông thôn trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Phòng họp số 1, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam QLCN - Hà  
Thứ 6, 10/11/2023 07:30 Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc. Hội trường Huyện ủy Mỏ Cày Bắc PGĐ Đấu XE TỈNH ỦY
07:30 Khảo sát và làm việc với huyện Chợ Lách về tiến độ thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Khảo sát địa bàn huyện và họp Tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách Giám đốc XE CƠ QUAN
08:00 Dự Hội nghị tiết kiệm năng lượng vùng ĐBSCL. TP.Cần Thơ    
09:30 Họp tham vấn ý kiến đối với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri. Phòng họp số 2, Sở Tài nguyên và Môi trường (tầng 10) PGĐ Đấu ĐÃ XIN VẮNG
13:00 Thẩm định ATTP HTX Mỹ Lồng Giồng Trôm PGĐ Đấu, KTAT Xe ngoài
Thứ 7, 11/11/2023 09:00 Hội chợ Thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Gia Lai năm 2023. Quảng trường Đại Đoàn kết Kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai PGĐ Nga, TTKC&XTTM  
09:30 Dự họp và khảo sát thực tế. PH số 06, UBND tỉnh  và địa điểm trong tỉnh Giám đốc,  TP.QLNL XE VPUB TỈNH