• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

(Cập nhật: 27/11/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 27/11/2023 07:30 Họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 1, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị  
13:30 Dự toạ đàm: vai trò của Hội Nông dân trong phát triển khinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. NK. Hàm Luông PGĐ Niệm  
14:00 Tham dự Diễn đàn Thương mại VN - EU 2023. TP. HCM    
Thứ 3, 28/11/2023 07:30 Tham dự Hội thảo về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và triển khai thực hiện chỉ số tăng trưởng xanh (PGI), 1 buổi. Nhà Khách Hàm Luông LĐ.KTAT  
07:30 Tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, 1 buổi. Tầng 14 , Tòa nhà làm việc 6 Sở Văn phòng  
07:30 Tham dự hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản trị tài chính Nhà nước (M ISA Fingov), 1 buổi. HT Sở Tài chính Văn phòng  
08:00 Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, 1 buổi. PH số 6, UBND tỉnh Văn phòng  
09:00 Khảo sát thực tế hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV đấu nối nhà máy Điện gió Sunpro - Bến Tre số 8. UBND huyện Bình Đại TP.QLNL  
13:30 Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11/2023. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc  
Thứ 4, 29/11/2023 07:00 Tham dự khai mac Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15 năm 2023. Quảng Ninh Giám đốc; TTKC&XTTM Từ ngày 29 đến ngày 01/12/2023
07:00 Kiểm tra tiến độ thực hiện cửa hàng hàng việt tại Mỏ Cày Bắc Mỏ Cày Bắc PGĐ Nga, TT KC&XTTM XE NGOÀI
07:30 Tham dự Hội thảo đánh giá và rà soát tiến độ thực hiện SEDP cấp tỉnh, huyện, 1 buổi. Tại Trung tâm Hội nghị TTC PALACE QLNL  
07:30 Dự Hội thảo đánh giá và rà soát tiến độ thực hiện SEDP cấp tỉnh, huyện, 1 buổi. Trung tâm Hội nghị TTC PALACE TP. KHTCTH VÀ QLTM, KTATMT  
07:30 Dự họp nghe báo cáo phương án sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng để xem xét cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê đất tại Cụm công nghiệp Long Phước, 1 buổi. Phòng họp số 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Đấu  
07:30 Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, huyện Châu Thành, 1 ngày. Hội trường số 01. HU Châu Thành PGĐ Nga VẮNG
13:00 Thẩm định thuốc lá và xăng dầu tuyến Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri PGĐ Nga, P.QLTM  
13:30 Dự họp kiểm tra công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây và trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phòng họp số 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. PGĐ Niệm, QLNL  
14:00 Làm việc về tình hình CCN và kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Giồng Trôm Giồng Trôm PGĐ Đấu, P. QLCN  
Thứ 5, 30/11/2023 07:30 Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2023, 1 buổi. HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT.KC&XTTM  
07:30 Tập huấn Hội nhập kinh tế quốc tế TTC Palace PGĐ Nga 01 ngày
07:30 Dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến quỹ đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre để di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ Hóa, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố Bến Tre PGĐ Đấu  
08:00 Tham dự khóa đào tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. TP.HCM Thanh tra  
08:00 Tham dự khai mac Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15 năm 2023 Quảng Ninh Giám đốc; TTKC&XTTM  
08:45 Dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 11/2023, 1 buổi. Trực tuyến (Phòng khách Sở Công Thương) PGĐ Nga, TT.KC&XTTM, P.QLTM  
13:00 Nghỉ phép (01 buổi)   PGĐ Niệm  
Thứ 6, 01/12/2023 07:30 Tham dự Hội thảo "Xu hướng phát triển mới góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát triển ròng bằng 0 tại tỉnh Bến Tre" KS Hàm Luông PGĐ Niệm  
07:30 Dự họp thống nhất kế hoạch và các tài liệu liên quan đến đấu giá các mỏ cát Phòng họp số 3, UBND tỉnh PGĐ Đấu  
08:30 Tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức thống kê và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Long An P. KHTC, P.QLTM, P.QLCN XE CƠ QUAN
14:00 Làm việc về tình hình CCN và kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam Huyện Mỏ Cày Nam PGĐ Đấu, P. QLCN XE NGOÀI
14:00 Dự họp góp ý Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bến Tre HT Sở Tài nguyên và Môi trường P. QLNL  
14:00 Trao đổi về phương án triển khai Hợp phần Điện trong Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 PH số 2, Sở Công Thương GĐ, PGĐ Niệm, P.QLNL  
Thứ 7, 02/12/2023 07:30 Tham dự diễn đàn logistics Việt Nam năm 2023 Cần Thơ PGĐ Nga XE CƠ QUAN
07:30 Tham dự cà phê doanh nghiệp tháng 11 năm 2023, 1 buổi. Không gian cà phê khách sạn Hàm Luông (Lầu 4) PGĐ Niệm  
Chủ nhật, 03/12/2023 13:00 Dự Khánh thành nhà máy chế biến Dừa. Huyện MCN PGĐ Nga XE CƠ QUAN