• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Văn bản địa phương

  Số, ký hiệu: 09/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành: 05/07/2023 Loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Bến Tre Xem nội dung chi tiết tại đây. ...
Số, ký hiệu:   03-NQ/TU Ngày ban hành:   18-01-2021 Loại văn bản:   Nghị Quyết Cơ quan ban hành:   Tỉnh Ủy Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   1996/QĐ-UBND Ngày ban hành:   18-8-2020 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   1244/STTTT-TTBCXB Ngày ban hành:   03-8-2020 Loại văn bản:   Công văn Cơ quan ban hành:   Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   3878/UBND-NC Ngày ban hành:   03-8-2020 Loại văn bản:   Công văn Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   2544/ UBND-KGVX Ngày ban hành:   26/05/2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   2583/UBND-NC Ngày ban hành:   16-04-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND ...
Số, ký hiệu:   69 /QĐ-SCT Ngày ban hành:   15-04-2020 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Sở Công Thương ...
Số, ký hiệu:   1034/QĐ-UBND Ngày ban hành:   06-05-2020 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre  ...
Số, ký hiệu:   502/UBND-NgV Ngày ban hành:   06-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   505/BCĐ-SYT Ngày ban hành:   28-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   ...
Số, ký hiệu:   398/UBND-KTN Ngày ban hành:   28-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   ...
Số, ký hiệu:   794/UBND-KT Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   712/UBND-NC Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   546/UBND-KT Ngày ban hành:   10-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...