• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 24/10/2022)
Số, ký hiệu:   20/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành:   24/06/2021
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   UBNH tỉnh Bến Tre
Xem nội dung chi tiết tại đây.