• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

V/v tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

(Cập nhật: 07/08/2020)
Số, ký hiệu:   1244/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành:   03-8-2020
Loại văn bản:   Công văn
Cơ quan ban hành:   Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre