• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

NQ. Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

(Cập nhật: 10/03/2021)
Số, ký hiệu:   03-NQ/TU
Ngày ban hành:   18-01-2021
Loại văn bản:   Nghị Quyết
Cơ quan ban hành:   Tỉnh Ủy Bến Tre