• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

NQ. Về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 26/10/2023)
 
Số, ký hiệu: 09/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2023
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Bến Tre

Xem nội dung chi tiết tại đây.