• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đảng bộ

Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Triển khai Kế hoạch số 159-KH/ĐU ngày 07/02/2024 của Ban Thườngvụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 402-KH/ĐU ngày 21/02/2024 về việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và ...
Trong năm 2023, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm với tinh thần đồng thuận cao, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; cùng với việc năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt đoàn kết nội bộ. Tập thể và từng thành viên...
Tiếp thu tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2021), Sở Công Thương đã quan tâm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1). Xây dựng Đ...
Chiều ngày 04/11/2022, Chi bộ Nghiệp Vụ - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 238-KH/ĐU ngày 22/8/2022 của Đảng ủy Sở Công thương về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời đây cũng là chi bộ tổ chứ...
Ngày 29/8/2022, đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai, báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng ủy Sở Công Thương....
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức buổi triển khai, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng tham dự theo Kế hoạch số 194-KH/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy ...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa tập thể Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Sở Công Thương  đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác ph...
Nhằm quán triệt trong công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị 01); và ý kiến ch...
Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan – ...
Sở Công Thương Bến Tre ban hành Kế hoạch 2103/KH-SCT về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2021 – 2025; ...
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII cụ thể n...
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 26/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội.    ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra.   ...
Chiều ngày 14/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đồng chí Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hồ Thùy Hiên - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng c...
Sáng ngày 14/10/2020, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Sở T...
BDK - Hàng năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều công khai nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi người đứng đầu nêu gương, được cán bộ, đả...
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020 và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020), Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Min...
Trong 2 ngày, 18 và 19/8/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời ...
Cán bộ và công tác cán bộ, cùng với đó là chính sách cán bộ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là những...
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cũng như tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp đã được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, công tác này được nhiều cấp ngành, địa phương chú trọng, nhất là đối với cấp ủy cơ sở....
Trong 3 ngày 28, 29 và 30-7-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Đại lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra. Hôm nay, ngày 29-7-2020, Đại hội chính thức được khai mạc....