• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kỹ thuật an toàn-Môi trường

Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm ngành Công thương trong 06 tháng đầu năm phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-VPĐP ngày 28/2/2024 của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre về việc kiểm tra tiến độ xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Sở Công thương đã phối hợp và tham gia cùng Đoàn để kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 17 và 18 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nôn...
Thực hiện công văn 3215/UBND-KT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tháng hành động về môi trường 2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kế hoạch số 971/KH-SCT ngày 25 tháng 4 năm 2024 về bảo vệ môi trường ngành công thương n...
Thực hiện công văn số 873/KH-BCĐLNATVSTP ngày 02/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đã phối hợp và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024 từ ngày 15/4/2024 đến...
Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-SCT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương về việc tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024. Sở Công Thương Bến Tre đã phối hợp Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh ...
Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-BCĐLNATVSTP ngày 2/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Ngày 09/4/2024, Sở Công Thương tham dự Hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại Sở Y tế Bến Tre...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 22/11/2023 đến ngày 01/12/2023 như sau:...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 01/11/2023 đến ngày 20/11/2023 như sau:   ...
Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-SCT ngày 16/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2023. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cụ thể như sau: Sở Công Thư...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công Thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 18/10/2023 đến ngày 31/10/2023 như sau:   ...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công Thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 18/9/2023 đến ngày 17/10/2023 như sau:   ...
Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, sản xuất sạch hơn và an toàn thực phẩm đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại. Sản xuất sạch hơn và an toàn thực phẩm không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hình ảnh tốt hơn cho doanh nghiệp mà còn ...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công Thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 05/9/2023 đến ngày 14/9/2023 như sau:   ...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 14/8/2023 đến ngày 31/8/2023 như sau:  ...
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2023....
Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-SCT ngày 6/3/2023 của Sở Công thương về Tổ chức hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2023 ...
Vào ngày 05/7/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Triển khai Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”. ...
Thực hiện công văn số 104/CV-VPĐP ngày 27/3/2023 của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới về việc thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp cùng các Sở, ngành: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và M...
Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương về việc tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp Phòng kinh tế thành phố, kinh tế hạ t...
Thực hiện công văn số 779/KH-BCĐLNATTP ngày 20/3/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bến Tre. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm...
Từ ngày 10/3/2023 đến 23/3/2023, Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã (xã Tân Phú Tây, Hưng khánh trung A, huyện Mỏ Cày Bắc; Thới Lai, Bình Thới, Vang Quới Tây, Thạnh Phước, huyện Bình Đại; Tân Hội, Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) tổ chức tập huấn hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về an toàn thực...
Sáng ngày 11/01/2023, tại TTC Palace Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với nhà tài trợ IFAD (Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp) tổ chức hội thảo khởi động dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Dự án CSAT). ...