• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Dự án đầu tư lĩnh vực Công Thương

Quá trình chuyển đổi và đầu tư mới chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 145 chợ do Ban Quản lý/Tổ Quản lý chợ trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập và quản lý. Nhằm từng bước chuyển các chợ đang hoạt động do Ban Quản lý chợ điều hành sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định ...
Có 23 dự án thuộc các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm, Thạnh phú và Thành phố Bến Tre. Cụ thể:  ...