• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Phương án thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(Cập nhật: 04/09/2021)
Số, ký hiệu:   5276/PA-SCH
Ngày ban hành:   04-9-2021
Loại văn bản:   Phương án
Cơ quan ban hành:   SỞ CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 – UBND TỈNH BẾN TRE
Xem nội dung chi tiết tại đây.