• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 26/05/2020)
Số, ký hiệu:   69 /QĐ-SCT
Ngày ban hành:   15-04-2020
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Sở Công Thương