• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

V/v tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

(Cập nhật: 29/05/2020)
Số, ký hiệu:   2583/UBND-NC
Ngày ban hành:   16-04-2020
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   UBND