• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Văn bản địa phương

Số, ký hiệu:   1618/QĐ-UBND Ngày ban hành:   12-07-2016 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   1988/QĐ UBND Ngày ban hành:   06-10-2015 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...
Số, ký hiệu:   983/QĐ-UBND Ngày ban hành:   21-05-2014 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   UBND tỉnh Bến Tre ...