• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023

(Cập nhật: 09/10/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 09/10/2023 07:30 Dự họp Đảng ủy xã Sơn Phú, 1 buổi. UBND xã Sơn Phú, G.Trôm PGĐ Niệm
07:30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị
08:00 Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại TP.QLTM XE CHUNG ĐOÀN
08:00 Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Ba Tri TP.KHTCTH XE CHUNG ĐOÀN
13:30 Dự HN BCH Đảng bộ tháng 10/2023. Hội trường 02, UBND Phường 6, TPBT PGĐ Đấu
14:00 Dự Hội nghị tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Hội trường tầng 3, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội PGĐ Niệm
Thứ 3, 10/10/2023 07:30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng lần thứ 14 (01 ngày) HT Cơ quan ĐU Khối Cơ quan - DN tỉnh
08:00 Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre TP.QLTM XE CHUNG ĐOÀN
08:00 Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phước Long, huyện Giồng Trôm Phó phòng QLCN XE CHUNG ĐOÀN
13:30 Họp Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công  PH số 1, Sở Công Thương PGĐ Đấu, QLCN, TT KC&XTTM
14:00 Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hữu Định, huyện Châu Thành  PGĐ Nga XE CHUNG ĐOÀN
14:00 Trao đổi thống nhất một số nội dung liên quan đến đường dây 22kV đấu nối tuabin Nhà máy điện gió số 5 – Thạnh Hải 1, 2, 3, 4 để tham mưu cho UBND tỉnh PH số 2, Sở Công Thương GĐ, PGĐ Niệm, QLNL
Thứ 4, 11/10/2023 14:00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại. HT số 03, Tỉnh ủy TP.KHTCTH
Thứ 5, 12/10/2023 07:30 Dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy 9 tháng đầu năm 2023 HT xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri Giám đốc XE CƠ QUAN
08:00 Tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024, 1 buổi. HT Phân hiệu ĐHQG-TP.HCM tại tỉnh B.Tre. PGĐ Đấu
13:00 Dự họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) giao lưu doanh nhân 3 miền Bắc Trung Nam TTC Palace PGĐ Nga
Thứ 6, 13/10/2023 08:00 Dự Hội thảo Giới thiệu cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN  mà Việt Nam tham gia Trực tuyến PGĐ Nga, P. QLTM
09:30 Dự Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tại TT hội nghị TTC Palace PGĐ Niệm
Thứ 7, 14/10/2023
Chủ nhật, 15/10/2023