• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

  Trong tháng 02 năm 2022, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 6,15% so tháng trước (do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán), tăng 19,61% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước 1.570 tỷ đồn...
Trong quý 01 năm 2022, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở ngành CN – TTCN còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Các doanh nghiệp, cơ sở cũng tích cực sản xuất để phục vụ nhu cầu Tết, g...
Trong tháng 01 năm 2022, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như:...
Thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 08/NQ-TU; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành năm 2022 với Chỉ tiêu kế hoạch là  Phấn đấu thực hiện: giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 38.300 tỷ đồng (giá so s...
Năm 2021, trong bối cảnh các Tỉnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (trong đó, có Bến Tre) đã ảnh hưởng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống si...