• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Trong năm 2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước thực hiện đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 8,57% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.652 tỷ đồng), đạt 100,3% kế hoạch ;trong đó: doanh nghiệp trong nước đạt 18.11...
Trong tháng 11/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 3,23% so tháng trước, tăng 7,02% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước thán...
Trong tháng 10/2020, ngành Công Thương của tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 3,28% so tháng trước, tăng 9,41% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tháng 10 ước...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre đã thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 24.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,6% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.133 tỷ đồng) và đạt 72,54% kế hoạch.Trong đó: Doan...