• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình hoạt động ngành Công Thương có dấu hiệu tăng trưởng tích cực dù chịu ảnh hưởng của sự biến động kinh tế trên toàn cầu. Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất CN-TTCN: ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt 26.900 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 22,27% so cùng ...
Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước ...