• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 24/10/2022 – 30/10/2022

(Cập nhật: 24/10/2022)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 24/10/2022 08:00 Dự Hội nghị lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại - (Bước 1: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại) PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Đảng ủy; Trưởng, Phó trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể 8g - 8g30
08:30 Dự Hội nghị lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại - (Bước 2: Tập thể Lãnh đạo Sở thảo luận và biểu quyết nhân sự) PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở 8g30 - 9g
09:30 Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10/2022. PH số 01, Sở Công Thương BCH Đảng bộ SCT  
13:30 Dự họp lấy ý kiến nội dung chủ trương Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Bắc Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. Tại Hội trường Sở Xây dựng. P.KHTCTH  
14:00 Dự họp Đảng viên Chi bộ Tổng hợp lệ kỳ tháng 10/2022. PH số 01, Sở Công Thương Đảng viên CB Tổng hợp  
14:00 Dự họp lấy ý kiến nội dung dự thảo KL thanh tra . HT_UBND huyện Bình Đại P.KHTCTH  
15:30 Dự họp lấy ý kiến nội dung chủ trương Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Bắc thị trấn Mỏ Cày. Tại Hội trường Sở Xây dựng. P.KHTCTH  
Thứ 3, 25/10/2022 07:30 Dự Hội thảo tham vấn về bản kế hoạch năng lượng địa phương tại huyện Thạnh Phú, 1 buổi. HT_UBND huyện T/Phú PGĐ Niệm XE CƠ QUAN
07:30 Dự Họp xem xét đề xuất dự án cụm công nghiệp  năng lượng Hydro xanh tại huyện Ba Tri, 1 buổi. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Đấu, QLCN, QLNL, KTATMT  
08:00 Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, 1 buổi. Tại Hội trường số 02, Ủy ban nhân dân huyện P.KHTCTH  
13:30  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10/2022. Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy Giám đốc 13g30 - 15g
15:40  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10/2022.. Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy Giám đốc 15g40 - 16g10
Thứ 4, 26/10/2022 07:30 Dự Hội thảo tổng kết chương trình thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững thông qua phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương tại huyện Thạnh Phú, 1 buổi. HT Nhà khách VP.UBND tỉnh ......................?  
09:00 Khảo sát thực địa Nhà máy điện gió Bình Đại số 3. Nhà máy điện gió Bình Đại số 3. Giám đốc, PGĐ Niệm,  P.QLNL XE CƠ QUAN
Thứ 5, 27/10/2022 07:30 Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2022, 1 buổi. PH Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TTKC&XTTM  
08:00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (khảo sát học tập kinh nghiệp công tác quản lý, xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp). PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Đấu, P.QLCN, .... Khoảng 10g, khảo sát thực tế CCN – TTCN Phong Nẫm. XE CƠ QUAN 
08:30 Dự họp Đoàn công tác cho ý kiến về các MOU và chuẩn bị nội dung làm việc với  Ấn Độ, 1 buổi. PH số 03, UBND tỉnh ................? LỊCH TỈNH ỦY
Thứ 6, 28/10/2022 07:30 Tham dự Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới năm 2022, 1 buổi. Tầng 1, Hội trường Tòa nhà 6 Sở  PHÁP CHẾ CƠ QUAN  
07:30 Dự Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến Báo cáo cuối kỳ - Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, 1 buổi. HT số 3, Tỉnh ủy .......................? LỊCH TỈNH ỦY
Thứ 7, 29/10/2022          
Chủ nhật, 30/10/2022