• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 19/09/2022 – 25/09/2022

(Cập nhật: 19/09/2022)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 19/09/2022 07:30 Tham gia Đoàn Giám sát 385, 1 buổi. Sáng: HU. Huyện Bình Đại, HU. Huyện Ba Tri Giám đốc XE ĐOÀN
08:00 Nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị chợ Thanh Tân thuộc mô hình nhân rộng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022, 1 buổi. Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc PGĐ Nga, QLTM XE ĐOÀN
Thứ 3, 20/09/2022 07:30 Khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái (Đoàn đi khảo sát thực tế một số doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã có sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái trên trên địa bàn huyện Giồng Trôm). Huyện Giồng Trôm QLTM TV Đoàn KS có mặt vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 20/ 9 /2022 và ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại  VP ĐĐB Q và Hội đồng nhân dân để xe đưa đi công tác.
07:30 Tham gia Đoàn Giám sát 385, 1 buổi. Thành ủy TPBT Giám đốc  
13:30 Khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái (Đoàn đi thực tế một số doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã có sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái trên trên địa bàn huyện Châu Thành). H. Châu Thành P QLTM XE ĐOÀN KHẢO SÁT
13:30 Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. TP.KHTCTH  
13:30 Dự họp giao ban TT Tỉnh ủy. Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy. Giám đốc 13g30_14g30
14:00 Khảo sát thực tế và hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường cho Nhà máy sản xuất phân bón NPK, phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Hiệp. ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. P.KTATMT  
14:45 Dự họp giao ban TT Tỉnh ủy ". Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy. Giám đốc 14g45_15g15
Thứ 4, 21/09/2022 07:30 Tham gia Đoàn Giám sát 385, 1 buổi. Sở TNMT Giám đốc  
08:00 Khảo sát thực tế xây dựng tiêu chí công nhận vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, 1 ngày Sáng: H.Chợ Lách, Chiều: H.MCB PGĐ Nga Đại biểu tỉnh có mặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT lúc 06 giờ 30 phút để cùng đi với đoàn
09:00 Khảo sát tuyến luồng chạy tàu cửa sông Hàm Luông. Hải đội Biên phòng 2, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL XE CƠ QUAN
13:30 Tham gia Đoàn Giám sát 385 Sở XD Giám đốc  
Thứ 5, 22/09/2022 07:30 Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII, 1 buổi. HT số 03, VP Tỉnh ủy TP.QLTM  
07:30 Khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái (Đoàn đi thực tế một số doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã có sản xuất, tiêu thụ, chế biến dừa trái trên trên địa bàn huyện Châu Thành). Huyện: MCN, MCB P.QLTM XE ĐOÀN KHẢO SÁT
07:30 Dự họp Hội đồng xét duyệt các đề án, dự án Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre năm 2022, 1 buổi. PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Nga, TV. Hội đồng.  
07:30 Dự họp thành viên Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn – Bến Tre năm 2022. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Đấu, QLTM, QLCN, TTKC&XTTM  
08:00 Khảo sát thực tế xây dựng tiêu chí công nhận vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, 1 ngày Sáng: H.Châu Thành, Chiều: TPBT PGĐ Nga XE ĐOÀN SỞ NNPTNT
13:30 Làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh để thống nhất về phương án tuyến đường bộ ven biển. Nhà máy điện gió Trung Nam tại tỉnh Trà Vinh - (Thăm Nhà máy, sau lúc 15g30 họp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.) Giám đốc Đề nghị quý đại biểu tập trung tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/9/2022 để cùng tham dự chuyến công tác (Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thành Huy, số điện thoại: 0916253725). 
Thứ 6, 23/09/2022 07:30 Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/HDNT, ngày 29/12/2019 và tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017, 1 buổi. HT Tầng 9, Trụ sở Khối MTTQ và Đoàn thể tỉnh PGĐ Đấu  
08:00 Dự họp lấy ý kiến thông qua Đề án Làng dừa huyện Mỏ Cày Nam (lần 2), 1 buổi. Hội trường Sở Xây dựng P.QLCN  
16:30 Dự Hội nghị lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch  Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy Giám đốc  
Thứ 7, 24/09/2022          
Chủ nhật, 25/09/2022