• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Chiều ngày 13/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.   ...
Theo đánh giá của Ông Võ Thanh Sang - Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre tại buổi họp thông cáo báo chí tổ chức vào chiều ngày 29/6/2023 tại Hội trường Cục Thống kê, Phường an Hội, Thành phố Bến Tre thì tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả trên...
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 được triển khai thực hiện trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó đoán định; tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; xung đột Nga - Ukraine, đại dịch COVID-19, suy tho...
Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, các đơn vị trong ngành công thương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt bậc, quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, mặc dù ...
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 , Ủy ban nhân dân tỉnh  Bến Tre đã ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, với các nội dung chính sau: ...