• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tình hình hoạt động ngành công thương 6 tháng đầu năm 2023

(Cập nhật: 21/06/2023)
Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, các đơn vị trong ngành công thương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt bậc, quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, mặc dù tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở ngành CN - TTCN vẫn còn gặp khó khăn ở một số ngành như: chế biến các sản phẩm từ dừa, sản xuất các sản phẩm da, may mặc, sản xuất xe có động cơ,… do giá dừa giảm sâu, thiếu đơn đặt hàng, sức tiêu thụ trên thị trường chậm, hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao, ngành công thương tỉnh nhà đã vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được một số kết quả quả tương đối toàn diện, cụ thể: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 đạt 18.800 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 7,12% so cùng kỳ (tương đương tăng 1.250 tỷ đồng) và đạt 47,47% kế hoạch; có 13 doanh nghiệp, 18 cơ sở đăng ký phát triển mới thuộc lĩnh vực CN-TTCN với ngành nghề chủ yếu là chế biến thực phẩm, rau, củ quả, may mặc,… tổng vốn đăng ký khoảng 193 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động; kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh đạt khoảng 694 triệu USD, so với cùng kỳ thì xuất khẩu giảm khoảng 10,15%. Trong đó, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp xuất khẩu ước 431 triệu USD, chiếm 60,7% so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; kim ngạch nhập khẩu 06 tháng đầu năm ước đạt 209,7 triệu USD, giảm 17,58% so cùng kỳ và đạt 32,26% kế hoạch. Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định. Các chợ truyền thống, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến hoặc các hành vi khác gây mất ổn định thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa & doanh thu dịch vụ đạt 33.003 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ và đạt 53,2% kế hoạch. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2023 của toàn tỉnh ước đạt 1.047 triệu kWh, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện ước đạt: 99,97%.
 

Trong kỳ, Sở Công Thương đã tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp thành khâu đột phá; tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành các Chương trình, kế hoạch thực hiện: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020–2025, tầm nhìn 2030. Đã triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công bám sát mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, cụ thể: tổ chức kiểm tra tiến độ điều chỉnh kế hoạch triển khai đề án khuyến công quốc gia điểm, trình Cục Công Thương địa phương xét duyệt ký hợp đồng triển khai thực hiện; tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế tại các đơn vị đăng ký hỗ trợ thực hiện dự án khuyến công năm 2023 và trình danh mục để Hội đồng xét duyệt. Xây dựng và trình hội đồng xét duyệt 04 Đề án khuyến công tỉnh năm 2023; hỗ trợ 08 cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp quốc gia (08 sản phẩm); tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 979/TTr-UBND ngày 27/02/2023 trình Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm xem xét chuyển giao Trung tâm dừa Đồng Gò về tỉnh quản lý, khai thác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Đề cương Đề án phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò - Bến Tre. Thực hiện đẩy mạnh đầu tư phát triển các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp: Các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các CCN trên địa bàn quản lý.  Tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả chuyển đổi số: Thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện kinh doanh, quản lý chợ;  ban hành Kế hoạch số 259/KH-SCT ngày 15/02/2023 kế hoạch Phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số năm 2023. Thực hiện tốt các giải pháp bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, nhất  là các mặt hàng thiết yếu: Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch số 1409/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; xây dựng Kế hoạch số 2858/KH-SCT về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và triển khai đến các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Xây dựng các Kế hoạch phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số năm 2023. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tận dụng tốt cơ hội do các hiệp định thương mại tạo ra để thúc đẩy giao thương và xuất khẩu: Tham mưu UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương về việc tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa và đề nghị Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Bến Tre tiêu thụ các sản phẩm nông sản, nhất là sản phẩm từ dừa; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn của Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức họp và mời các cơ quan có liên quan họp thống nhất việc xem xét và cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho các doanh nhân hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023. Đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại: Duy trì và nâng cao hiệu quả Website của Sở Công Thương để cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm; tăng tần suất phát hành bản tin dự báo thị trường, bản tin thế giới cây dừa; mở rộng đối tượng cung cấp thông tin đến các tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh; tăng cường gửi thông tin qua email; tăng cường cung cấp thông tin thị trường qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài), cập nhật thông tin nhanh qua việc ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook…). Từng bước phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh trong điều hành, quản lý và phát triển kinh doanh. Phối hợp Tổ chức 01 Hội chợ thương mại tại tỉnh; tổ chức triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp tại 03 hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Trực tiếp tham gia và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 02 Hội chợ triển lãm tại Hà Nội, An Giang; kết nối cung cầu hàng hóa tại Phú Quốc, Cần Thơ; đã giới thiệu và hỗ trợ 04 doanh nghiệp tự tham gia Hội chợ thương mại ngoài tỉnh; giới thiệu 01 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia kết nối giao thương tại Nhật Bản. Tổ chức tọa đàm “Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Bến Tre với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quan Hiệu và các tân Đại sứ Việt Nam tại các nước”. Thực hiện định hướng phát triển năng lượng là động lực phát triển: Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương kiến nghị chọn dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh Bến Tre của Công ty TGS Bến Tre làm dự án thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất hydro xanh tại Việt Nam; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác về xây dựng tổ hợp nhà máy hydro xanh Bến Tre; theo dõi báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đầu tư dự án Hydro xanh Ba Tri. Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương đưa tiến độ trạm 500kV Bến Tre và đường dây 500kV Bến Tre lên giai đoạn 2025-2030 trong sơ đồ Quy hoạch điện VIII; trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các công trình đường dây và trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre vào danh mục các công trình trọng điểm năm 2023 của tỉnh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành công thương được triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục theo quy định, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm các quy định của pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong 6 tháng cuối năm 2023, ngành công thương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chính như: Phấn đấu thực hiện: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 20.800 tỷ đồng, tương đương 52,5% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 29.000 tỷ đồng, tương đương 46,77% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.000 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu trên 400 triệu USD. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản chủ lực Bến Tre; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, giao thương và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại. Phát triển phương thức xúc tiến thương mại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Phối hợp chặt chẽ với các đại sứ, tham tán thương mại để kết nối, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu. Phối hợp Trường Đại học Kinh tế TPHCM hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò. Phối hợp các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là giải phóng mặt bằng các công trình 110kV; đồng thời, thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án điện gió; phối hợp hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để các dự án điện gió sớm đi vào hoạt động.Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công nhằm khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu./.
Tin: Thụy – P.KHTCTH