• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2023

(Cập nhật: 08/12/2022)
Năm 2023, tình hình kinh tế và chính trị thế giới dự báo còn nhiều bất ổn, khó khăn và thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế; tình hình dịch bệnh dự báo còn nhiều phức tạp, giá cả sản phẩm nông nghiệp biến động bất thường, khó dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ngành công thương xây dựng kế hoạch phát triển ngành với mục tiêu:
Tập trung hoàn chỉnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến trên cơ sở liên kết với ngành nông nghiệp nhằm khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp; đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ các đơn vị đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu, công nghệ cao gắn với mở rộng quy mô xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mai tự do đã ký kết; mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh; thực hiện đa dạng hình thức quản lý chợ; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại như: Trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích kết hợp với việc duy trì, phát triển các chợ truyền thống phục vụ dân cư nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường các hoạt động kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì thị trường truyền thống, mở rộng và thâm nhập thị trường mới; phát triển hạ tầng điện đồng bộ với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo được nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

 
Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu:  Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2023 đạt 39.600 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 8,49% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 10,47% so với ước thực hiện năm 2022; kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 1.700 triệu USD, tăng 12,61% so với ước thực hiện năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD, tăng 14,04% so với ước thực hiện năm 2022.  Phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án điện gió đã xây dựng năm 2022 với tổng công suất khoảng gần 300 MW; triển khai thực hiện ít nhất 120 MW các dự án điện gió đã được phê duyệt; 

Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023, ngành công thương tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như sau:  Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3707/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 3453/KH-UBND về phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;  kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý, phát triển công nghiệp; xây dựng hoàn thành Đề án phát triển Trung tâm dừa Đồng Gò trở thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển dừa mang tầm quốc gia; tập trung triển khai công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất: Triển khai 01 Đề án điểm Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa, giai đoạn 2023 - 2025; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ xanh vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao năng lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong và ngoài nước. Tập trung phát triển thương mại nội địa, xuất nhập khẩu:  Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, cung cấp đủ số lượng, chất lượng các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn; xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện hỗ trợ trang thiết bị chợ an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023; Triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) (2021-2025), hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh TMĐT, thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước, xuất khẩu, triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre (2021-2025). Tiếp tục tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa; liên kết, hợp tác tìm kiếm thị trường để tiêu thụ, phát triển thương hiệu, chú trọng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng, tham gia các sàn giao dịch TMĐT trong và ngoài nước; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn thị trường, các điều kiện nhập khẩu cho các sản phẩm của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường; từng bước phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh trong điều hành, quản lý và phát triển kinh doanh; tổ chức Hội chợ triển lãm nhân kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi; tổ chức tham gia triển lãm quảng bá đặc sản của tỉnh tại các hội chợ lớn, có tính chất khu vực, quốc tế tổ chức tại các vùng kinh tế trọng điểm; giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh tham gia những hội chợ, triển lãm trong nước theo nhu cầu của doanh nghiệp; tổ chức 02 chương trình kết nối, giao thương, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhất là mạng lưới phân phối hiện đại; tổ chức, giới thiệu và làm đầu mối cho các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội thảo, khảo sát thị trường; hỗ trợ xây dựng và phát triển có hiệu quả các cửa hàng “Sản phẩm OCOP – Đặc sản Bến Tre” trong và ngoài tỉnh… Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các chương trình XTTM ra thị trường nước ngoài trọng điểm cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tập trung vào các thị trường có tiềm năng nhập khẩu nhiều sản phẩm của Bến Tre; vận hành hiệu quả Sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Bến Tre. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website TMĐT; tổ chức quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp trên các công cụ marketing kỹ thuật số trên môi trường Internet qua các kênh giao tiếp trực tuyến; kết nối các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với các nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp giải pháp TMĐT. Từng bước xây dựng hệ sinh thái TMĐT toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi phát triển TMĐT của tỉnh. Tranh thủ Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để có giải pháp giúp các chủ đầu tư đưa vào khai thác các dự án xây dựng năm 2022 và triển khai tiếp các dự án điện gió đã phê duyệt với ít nhất 120 MW; theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết vướng mắc các dự án điện trên địa bàn để hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ; theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện các công trình điện 110KV triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện giải tỏa công suất các dự án điện gió; thường xuyên cập nhật, rà soát, triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính mới ban hành có liên quan nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận, phục vụ tốt quá trình sản xuất, kinh doanh; thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực công thương trình UBND tỉnh công bố, thực hiện đăng tải thông tin, rà soát cập nhật các thủ tục hành chính lên cổng thành phần điện tử của Sở; cập nhật thủ tục hành chính mức độ 3,4 lên hệ thống một cửa điện tử tỉnh./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT