• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2023
Ông Võ Thanh Sang- Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre tại buổi họp thông cáo báo chí (Nguồn: Thụy – P.KHTCTH)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2023

(Cập nhật: 07/07/2023)
Theo đánh giá của Ông Võ Thanh Sang - Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre tại buổi họp thông cáo báo chí tổ chức vào chiều ngày 29/6/2023 tại Hội trường Cục Thống kê, Phường an Hội, Thành phố Bến Tre thì tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu ở mức cao,... đã tạo sức ép khá lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có tỉnh Bến Tre. Các ngành, các cấp đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, ngành công nghiệp tiếp tục có những chuyển biến khá tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ;...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tính tăng 3,40% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 2,82%, đóng góp 0,98 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tính tăng 5,99%, đóng góp 1,15 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ ước tính tăng 2,96%, đóng góp 1,25% điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 0,43%, đóng góp 0,02% điểm phần trăm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị tăng thêm ở khu vực nông nghiệp theo giá so sánh ước tính là 3.215,53 tỷ đồng, tăng 1,41%; ngành thủy sản ước tính là 2.785,66 tỷ đồng, tăng 4,51%. 

Khu vực công nghiệp - xây dựng: Hoạt động sản xuất công nghiệp đã có bước phục hồi tốt mặc dù còn gặp không ít khó khăn ở một số ngành chế biến các sản phẩm từ dừa, sản xuất các sản phẩm da, may mặc, sản xuất phụ tùng xe có động cơ,… do thiếu đơn đặt hàng, sức tiêu thụ trên thị trường chậm, hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, cơ sở từng bước vượt qua những khó khăn, tập trung gia tăng sản xuất góp phần vào tăng trưởng chung 6 tháng đầu năm 2023. Giá trị tăng thêm theo giá so sánh ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 ước tính là 2.641,96 tỷ đồng, tăng 6,74% so với cùng kỳ năm trước; giá trị tăng thêm theo giá so sánh của ngành xây dựng ước tính là 812 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Khu vực dịch vụ: Giá trị tăng thêm ước tính là 7.357,23 tỷ đồng, tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô GRDP 6 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành là 32.456,52 tỷ đồng, trong đó: khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản là 11.305,75 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,83%; khu vực công nghiệp - xây dựng là 6.349,38 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,56%; khu vực dịch vụ là 13.613,46 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,94%.

Trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 các ngành, các cấp cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển; đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh./.
Tin,ảnh: Thụy – P.KHTCTH