• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

(Cập nhật: 11/08/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 14/08/2023 14:00 Dự họp Đảng viên Chi bộ lệ kỳ tháng 8/2023. PH số 1, Sở Công Thương ĐV chi bộ Tổng hợp  
14:00 Làm việc với Ban QL các công trình Giao thông về việc thẩm định các công trình điện. Phòng khách Sở CT PGĐ Niệm, P.QLNL  
15:30 Dự gặp mặt cán bộ được điều động, luân chuyển công tác. BCH Quân sự huyện Giồng Trôm Giám đốc  
Thứ 3, 15/08/2023 07:00 Tham dự Đoàn đi xúc tiến thương mại tại Thái Lan. Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan PGĐ Đấu, TTKC&XTTM 15 - 19.8.2023
07:30 Dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Bến Tre (01 ngày). Tầng 1, Tòa nhà 06 Sở Giám đốc  
07:30 Dự đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Công Thương. PH số 02, Sở Công Thương ĐD các phòng, đơn vị 15 - 17/8, Chi tiết thành phần dự theo từng thời gian cụ thể trong Chương trình kèm theo Công văn.
08:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bến Tre lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 1 buổi. HT Liên minh HTX tỉnh PGĐ Niệm  
08:00 Dự Hội nghị báo cáo viên chuyên đề, 1 buổi. HT số 03, Tỉnh ủy TP.QLTM  
08:00 Tham dự HN phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững, 1 buổi Phòng họp số 6, UBND tỉnh  GĐ.TTKC&XTTM,  
14:00 Tham dự hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phòng họp trực tuyến (tầng 2), VP Đoàn đại biểu Quốc hội PGĐ Nga  
Thứ 4, 16/08/2023 07:30 Tham dự Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030 Tre năm 2023, 1 ngày. Tòa nhà 6 Sở: Tầng 1 Giám đốc...........?  
07:30 Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 8/2023 (lần 2), 1 buổi. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc  
08:00 Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, 1 buổi. TT Hội nghị TTC PALACE KTAT -   
13:30 Dự họp giải phóng mặt bằng tại huyện Bình Đại. UBND Huyện Bình Đại Giám đốc XE CƠ QUAN
15:00 Dự họp trao đổi về nội dung Thư mời họp đồng hành dự án tài trợ Doanh nghiệp tăng trưởng bền vững của Công ty cổ phần BGS GLOBA. Phòng khách SCT PGĐ Nga, QLCN, QLTM, KHTCTH, VP HỌP TRỰC TUYẾN
Thứ 5, 17/08/2023 08:00 Tham dự Hội thảo triển khai Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) - những thách thức và gợi ý chính sách, 1 buổi. TP.HCM PGĐ Niệm, QLNL - Trúc XE NGOÀI
09:30 Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh tháng 8 năm 2023 (lần 2) - (Tờ trình số 1642/TTr-SNV ngày 26/7/2023 của Sở Nội vụ về việc đề xuất phương án kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch) Phòng họp số 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Nga 9g30 - 9g40
13:30 Dự Hội nghị phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và hội nghị tổng kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2022 (02 ngày 17&18). Thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận Giám đốc, Thanh tra - Quang XE CƠ QUAN
13:30 Kiểm tra nâng chất Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 (xã An Nhơn). Xã An Nhơn, T/Phú QLTM - Mai KHỞI HÀNH TẠI SỞ VHTTDL - 11G20
Thứ 6, 18/08/2023 07:30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất - (Cho ý kiến về thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050) HT số 01, Tỉnh ủy PGĐ Niệm 7g30 - 8g45
08:30 Dự họp Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh (đợt 1) năm 2023. Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ PGĐ Niệm......? 8g30 - 8g45
14:00 Dự họp trao đổi với các hộ dân liên quan nhằm thông tin về việc triển khai thực hiện Công trình Đường dây 110 kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Bến Tre. Tại vị trí thửa đất của ông Nguyễn Cẩm Lai và bà Trần Thanh Mai, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri PGĐ Niệm, QLNL - Tòng XE THUÊ
14:00 Dự họp Đảng viên Chi bộ lệ kỳ tháng 8/2023. PH số 01, Sở Công Thương Đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ  
14:30 Dự họp mặt tiễn cán bộ hưu trí. HT tầng 14, Sở TTTT PGĐ Nga  
Thứ 7, 19/08/2023          
Chủ nhật, 20/08/2023