• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 07/8/2023 – 13/8/2023

(Cập nhật: 07/08/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 07/08/2023 08:00 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương BLĐ Sở; LĐ các phòng, đơn vị  
13:30 Dự hội nghị triển khai Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Hội trường lớn tầng 1, Tòa nhà làm việc 6 sở VP (Hương, Tú),  TTKC&XTTM  
13:30 Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ. HT số 03, Tỉnh ủy Giám đốc  
Thứ 3, 08/08/2023 07:30 Dự họp Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030, 1 buổi. Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre Giám đốc  
08:00 Thẩm định ATTP tại CTY AVC (TP. Bến Tre) và Công ty Rượu Phú Lễ (Ba Tri), 1 buổi. TPBT, Ba Tri PGĐ Đấu, P. KTATMT XE NGOÀI
13:00 Nghỉ phép   PGĐ Niệm  
14:00 Thẩm định cấp GCN đủ ĐK kinh doanh hoá chất Xã Đại Hòa Lộc PGĐ Đấu, P. KTATMT XE CƠ QUAN
Thứ 4, 09/08/2023 07:30 Dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm năm 2023, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ, 1 buổi. Hội trường lớn, UBND tỉnh PGĐ Đấu  
07:30 Trao đổi một số nội dung liên quan đến công chức tiếp nhận và trả kết quả. Phòng tiếp khách PGĐ Niệm, QLTM, KHTCTH, VP, QLNL  
08:00 Dự họp kiểm tra tiến độ các dự án điện gió chưa được hưởng cơ chế giá điện chuyển tiếp, 1 buổi.  PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL  
08:00 Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I, 1 buổi. Hội trường UBND TPBT Phó Phòng KHTCTH HOÃN LẠI THỜI GIAN CỤ THỂ TB SAU
13:30 Dự họp BCH Đảng bộ Phường 6 tháng 8. UBND Phường 6 PGĐ Đấu  
13:30 Khảo sát và làm việc với huyện Bình Đại về tiến độ thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới. Tập trung tại trụ sở UBND huyện Bình Đại để cùng đi - 15g làm việc tại UBND huyện Bình Đại. PGĐ Nga HOÃN LẠI THỜI GIAN CỤ THỂ TB SAU
14:00 Dự họp kiểm tra tiến độ các dự án điện gió có hạ tầng đấu nối chung. PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Niệm, QLNL  
14:00 Dự họp trao đổi, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường dây 110kV Ba Tri – Bình Thạnh. PH số 2, UBND huyện Thạnh Phú QLNL  
16:00 Dự họp Tỉnh ủy đột xuất (có mặt trước 15 phút). VP Tỉnh ủy Giám đốc  
Thứ 5, 10/08/2023 08:00 Dự họp trao đổi, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB công trình Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Bến Tre (đoạn tuyến qua địa bàn huyện Ba Tri), 1 buổi. Phòng họp số 2, UBND huyện Ba Tri Giám đốc, QLNL - Tòng  XE CƠ QUAN
14:00 Dự họp nắm tiến độ triển khai nhiệm vụ và công tác giải ngân kinh phí thực hiện các dự án chuyển đổi số năm 2023. Phòng họp số 03, UBND tỉnh PGĐ Niệm, P. KHTCTH  
14:00 Dự họp trao đổi về nội dung Thư mời họp đồng hành dự án tài trợ Doanh nghiệp tăng trưởng bền vững của Công ty cổ phần BGS GLOBAL PH số 1, Sở Công Thương Giám đốc, QLCN, QLTM KHTCTH, VP. DỜI LỊCH SANG 14G, 15/8
14:00 Dự họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. HT Hội Nông dân tỉnh PGĐ Đấu  
Thứ 6, 11/08/2023 07:00 Trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại PGĐ Đấu, P. KTATMT XE NGOÀI
07:30 Dự họp thành viên UBND tháng 8/2023, 1 buổi. PH số 4, UBND tỉnh Giám đốc  
13:00 Thẩm định xăng dầu Ba Tri + Giồng Trôm PGĐ Nga, P.QLTM XE CƠ QUAN
13:30 Dự họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Phòng họp số 4, UBND tỉnh PGĐ Niệm  
14:00 Dự Hội nghị trực tuyến "Trao đổi hướng dẫn, triển khai các mô hình Đề án 06". PH số 03, Công an tỉnh Chánh VP  
Thứ 7, 12/08/2023          
Chủ nhật, 13/08/2023