• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 10/7/2023 – 16/7/2023

(Cập nhật: 10/07/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 10/07/2023 07:30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị KO HỌP BÁO
07:30 Dự Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 6 tháng đầu 2023, 1 buổi. HT_UBND xã Hữu Định, huyện Châu Thành PGĐ Nga  
08:00 Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 7/2023, 1 buổi. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc  
13:30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng lần thứ 13. HT Đảng ủy CQ-DN tỉnh PGĐ Đấu  
14:00 Dự họp đề xuất khảo sát nhà máy điện mặt trời TGS An Thủy Và tiến độ triển khai nhà máy sản xuất Hydro xanh Bến Tre. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL  
15:00 Dự họp Đảng viên Chi bộ lệ kỳ tháng 7/2023. PH số 01, Sở Công Thương Đảng viên Chi bộ Sự nghiệp  
15:30 Dự buổi tiếp Đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc. Phòng Quốc tế, VPUBND tỉnh Giám đốc  
Thứ 3, 11/07/2023 08:00 Kiểm tra đề án khuyến công. Huyện Châu Thành PGĐ Đấu, QLCN, TTKC&XTTM XE NGOÀI
08:30 Tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ do Bộ Xây dựng tổ chức, 1 buổi. Tại Hội trường Sở Xây dựng TP.KHTCTH  
09:00 Dự họp về Quy hoạch Năng lượng, 1 buổi. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL  
13:30 Dự họp Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tỉnh (đợt 2) năm 2023 và xét bổ sung danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2023. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Đấu, TV Hội đồng  
Thứ 4, 12/07/2023 08:00 Triển khai nội dung thực hiện chứng nhận chợ đạt chuẩn 11856:2017. Huyện Chợ Lách PGĐ Nga, QLTM, KTATMT XE NGOÀI
08:00 Kiểm tra đề án khuyến công. Huyện Ba Tri PGĐ Đấu, QLCN, TTKC&XTTM XE NGOÀI
08:00 Dự Hội nghị "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại", 1 buổi. TP.HCM Giám đốc, TTKC&XTTM - Nhứt XE CƠ QUAN
08:00 Dự nghe báo cáo việc hỗ trợ đất mượn tạm Công trình Trạm 110 kV An Hiệp và đường dây 110 kV từ 220 kV Bến Tre - 110 kV An Hiệp, tỉnh Bến Tre, 1 buổi. Phòng họp số 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Niệm  
08:00 Khảo sát dự án Điện gió, 1 ngày. Huyện: Ba Tri, T/Phú TP.QLNL  
13:30 Thẩm định ATTP tại BHX số 44 và 46. Tân Xuân, Ba Tri và Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm PGĐ Đấu, KTAT XE NGOÀI
13:30 Dự họp triển khai nội dung, đề xuất kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban Tuyên truyền vận động (nhờ văn thư chuyển đến các đ/c Trưởng, Phó BCĐ 428; Tổ trưởng, phó Tổ giúp việc BCĐ 428 và các đ/c trong thành phần mời theo QĐ 04, 05 và 06). PH_Ban DVTU, lầu 1 PGĐ Niệm, QLNL - Tòng  
14:00 Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Phòng họp số 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Chánh VP  
Thứ 5, 13/07/2023 08:00 Kiểm tra đề án khuyến công. Huyện G Trôm PGĐ Đấu, QLCN, TTKC&XTTM XE NGOÀI
08:00 Triển khai nội dung thực hiện chứng nhận chợ đạt chuẩn 11856:2017. Huyện MCN PGĐ Nga, QLTM, KTATMT XE NGOÀI
08:00 Trao đổi nội dung liên quan nhiệm vụ "Nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về giống, gen cây Dừa tỉnh Bến Tre", 1 buổi. Phòng họp số 02 Sở Tài nguyên và Môi trường QLCN _ Hà   
08:00 Tổ kiểm tra của UBKT ĐUSCT làm việc với Chi ủy CBTH. PH số 1 Sở Công Thương UBKT đảng ủy Sở, Chi ủy CBTH  
13:30 Dự Hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023. Hội trường Sở Tư pháp PGĐ Niệm  
13:30 Tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. HT số 01, HU Châu Thành PGĐ Nga HOÃN LẠI THỜI GIAN CỤ THỂ TB SAU
13:30 Dự Hội nghị sơ kết tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2023. tại Phòng họp số 4 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc  
Thứ 6, 14/07/2023 07:30 Dự Hội nghị thảo luận giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, 1 buổi. tại Phòng họp số 4 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ...................?  
08:00 Kiểm tra đề án khuyến công. Huyện MCN PGĐ Đấu, QLCN, TTKC&XTTM XE NGOÀI
08:00 Dự buổi làm việc với đoàn thanh tra Bộ Ngoại giao, buổi chiều: Đoàn thanh tra tiếp tục trao đổi về các nội dung. tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh TTKC&XTTM - Nhứt   
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra, 1 buổi. tại Phòng họp số 6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre TTra - Hân  
08:00 Dự họp thống nhất nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 06 tháng đầu năm 2023, 1 buổi. Hội trường Sở Nội vụ LĐ.TTKC&XTTM  
13:30 Vận động hộ dân tại công trình đường dây 110KV Giao Long - Phú Thuận, tỉnh Bến Tre. UBND xã Long Định, huyện Bình Đại PGĐ Niệm, QLNL XE CƠ QUAN
13:30 Thẩm định Xăng dầu. Huyện: MCB, Thạnh Phú PGĐ Nga, QLTM VP THUÊ XE ĐI THẨM ĐỊNH
Thứ 7, 15/07/2023          
Chủ nhật, 16/07/2023 08:00 Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới xã Tiên Long, huyện Châu Thành. Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Văn Khá, Tiên Long, Châu Thành ...............? XE..........