• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 08/08/2022 – 14/08/2022

(Cập nhật: 11/08/2022)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 08/08/2022 07:00 khảo sát nắm tình hình nội dung  kiểm tra theo Quyết định số 381-QĐ/TU, 1 buổi. làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Thành. PGĐ Nga XE CƠ QUAN
07:30 Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, 1 buổi. Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy Giám đốc  
08:00 Tham dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, 1 buổi. Phòng họp số 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. PGĐ Niệm  
13:30 Dự họp bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu. PH Cục QLTT tỉnh T.Tra, P.QLTM  
13:30 khảo sát nắm tình hình nội dung  kiểm tra theo Quyết định số 381-QĐ/TU. làm việc với Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B PGĐ Nga XE ĐOÀN UBND TỈNH
14:00 Dự họp báo cáo cơ quan. PH số 01, Sở Công Thương BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị DỜI SANG 7G30 SÁNG MAI, 09/8, DO GĐ ĐI CÔNG TÁC VỚI BAN QLKCN TỈNH (XE CƠ QUAN)
Thứ 3, 09/08/2022 08:00 Dự Lễ công bố xã Thạnh Phú Đông, huyện G.Trôm đạt chuẩn xã NTM. Trường THCS Thạnh Phú Đông Giám đốc  
13:30 Dự họp Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU,  của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. HT số 03, VP Tỉnh ủy PGĐ Niệm  
13:30 Dự họp BCH Đảng bộ tháng 8/2022. HT số 02, UBND Phường 6. PGĐ Đấu  
13:30 Dự họp về quy hoạch Khu công nghiệp An Hiệp mở rộng và định hướng quy hoạch giao thông của tỉnh trên địa bàn các xã An Hiệp, Tân Phú, huyện Châu Thành. Phòng họp số 5, Huyện ủy Châu Thành LĐ.P.QLCN  
Thứ 4, 10/08/2022 07:30 Dự họp lệ kỳ Ban KTNS và Tổ tư vấn của Ban KTNS_HĐND tỉnh, 1 buổi. PH trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, tầng 1 PGĐ Niệm  
07:30 Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 8/2022, 1 ngày. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc PGĐ Đấu dự thông qua phần Sở CT ((từ 9h40’ đến 10h10)
08:00 Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2022 (Đại biểu có mặt trước 15 phút), 1 buổi. HT số 03, VP Tỉnh ủy TP.QLTM  
08:00 Chứng kiến, thống nhất tháo dỡ tài sản do Sở Công Thương hỗ trợ HTX Nông nghiệp Sơn Đông tại cửa hàng kinh doanh của HTX để vận chuyển về, 1 buổi. CH Kinh doanh HTX Sơn Đông TP.KHTCTH  
13:00 Thẩm định ATTP. KCN Giao Long PGĐ Đấu, P.KTATMT XE CƠ QUAN
Thứ 5, 11/08/2022 07:30 Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 8/2022, 1 buổi. Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc  
08:00 Tham dự Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, 1 buổi. Phòng họp số 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. PGĐ Đấu  
09:00 Đề xuất phối hợp tiếp nhận nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Niệm, PGĐ Nga, Lãnh đạo và Chuyên viên: P.QLTM, TTKC&XTTM  
13:00 Thẩm định ATTP. xã an Khánh và siêu thị coopmart PGĐ Đấu, P.KTATMT XE CƠ QUAN
14:00 Dự họp thông qua hồ sơ Điều chỉnh, bổ sung Cụm dự án điện gió Ba Lai vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.  PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL  
16:00 Họp bàn Kế hoạch XTTM ngành hàng Halal PH số 02, Sở Công Thương GĐ, PGĐ Nga, Niệm, VP (lãnh đạo và Kế toán), KHTC, QLTM, TTKCXTTM (Lãnh đạo, bộ phận tham mưu và Kế toán)  
Thứ 6, 12/08/2022 07:30 Dự họp trao đổi các ý kiến về Hệ thống luồng chuyên dùng phục vụ công tác vận hành, cứu hộ & cứu nạn Dự án Nhà máy điện gió số 5, 1 buổi.  PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL  
08:00 Dự họp Đảng viên Chi bộ Sự nghiệp lệ kỳ tháng 8/2022. PH số 01, Sở Công Thương Đảng viên CB Sự Nghiệp  
09:30 Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ_TW4, Khóa XII và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của CB, Đảng viên đối với Chi ủy và Đ/c Bí thư CB Sự nghiệp. PH số 01, Sở Công Thương Đ/C: Sáu, Niệm, Nhạn, Xuyến, Chi ủy và Bí thư CB Sự nghiệp  
10:00 Dự họp thảo luận Chương trình Mekong Connect năm 2022 với Trung tâm nghiên cứu Kinh Doanh và Hỗ trợ Doanh Nghiệp. Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. PGĐ Nga  
14:00 Dự họp Đảng ủy Sở Công Thương lệ kỳ tháng 8/2022. PH số 01, Sở Công Thương BCH Đảng ủy  
Thứ 7, 13/08/2022          
Chủ nhật, 14/08/2022