• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 05/12/2022 – 11/12/2022

(Cập nhật: 06/12/2022)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 05/12/2022 08:00 Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, 1 ngày. Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc  
14:00 Dự họp thống nhất điều chỉnh hướng tuyến đoạn cáp ngầm đường dây 220kV Bình Đại - Bến Tre vào trạm 220kV Bến Tre. PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Niệm, QLNL  
Thứ 3, 06/12/2022 07:00 Đi công tác Hà Nội (Họp chuẩn bị tham gia Đoàn công tác của Chính Phủ đi công tác nước ngoài). TP.Hà Nội Giám đốc XE TỈNH ỦY
07:30 Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 7 của xã Phú Hưng và xã Sơn Đông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre, 1 buổi. Tại Chợ Giữa xã Phú Hưng (sau khi kiểm tra thực tế tại chợ, sẽ họp thống nhất kết quả kiểm tra tại Ủy ban nhân dân xã QLTM  
07:30 Dự họp nhận xét, đánh giá tập thể Phòng KHTCTH 2022, 1 buổi. Phòng Tiếp dân Sở PGĐ Niệm, P.KHTCTH  
08:00 Làm việc về tình hình CCN và kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Bình Đại, 1 buội. Văn phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện B.Đại PGĐ Đấu, Tuấn, Hà, Thắm XE THUÊ (HOÃN LẠI)
14:00 Dự họp thống nhất vị trí theo đề xuất của Nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch Nhà máy điện sinh khối PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Niệm, QLNL  
Thứ 4, 07/12/2022 07:30 Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. HT Tầng 3 trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Giám đốc TỪ 07 - 08/12/2022
08:00 Dự họp nhận xét, đánh giá tập thể T.Tra Sở 2022, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương PGĐ Nga, T.Tra  
08:00 Làm việc về tình hình CCN và kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Thạnh Phú, 1 buội. Văn phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện T/Phú PGĐ Đấu, Tuấn, Hà, Thắm XE THUÊ
14:00 Dự họp nhận xét, đánh giá tập thể Văn phòng Sở 2022. Phòng khách Sở Công Thương PGĐ Niệm, VP Sở  
14:00 Dự họp Phương án sử dụng đất đối với phần đất xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và giao về địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội tại xã An Điền huyện Thạnh Phú. Phòng họp số 2, Sở Tài nguyên và Môi trường QLCN  
Thứ 5, 08/12/2022 08:00 Làm việc với Đoàn công tác Sở CT Tỉnh Trà Vinh (Hỗ trợ đoàn Trà Vinh trong kết nối, phát triển thị trường sản phẩm Gạo Quê tôi). PH số 01, Sở Công Thương QLTM, TTKC&XTTM Sau đó khảo sát thực tế cùng Ban Quản lý chợ thành phố Bến Tre;
08:00 Làm việc về tình hình CCN và kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, 1 buổi. Văn phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện MCN PGĐ Đấu, Tuấn, Hà, Thắm XE THUÊ
13:30 Dự hội nghị về công tác quản lý rác thải và kinh tế tuần hoàn. HT số 03, Tỉnh ủy TP.KTATMT  
14:00 Dự họp phân chia đầu tư Cụm Dự án điện gió Hải Phong thành 4 nhà máy điện gió Hải Phong 1, 2, 3, 4,. PH số 02, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Niệm, QLNL  
Thứ 6, 09/12/2022 07:30 Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị  
08:00 Dự Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số với Thương mại điện tử xuyên biên giới, 1 buổi. TTC Palace. Địa chỉ: Số 16, đường Hai Bà Trưng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre PGĐ Niệm, QLTM  
Thứ 7, 10/12/2022          
Chủ nhật, 11/12/2022