• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 28/02/2022 – 06/03/2022

(Cập nhật: 28/02/2022)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (28/02/2022) 7g30 Giám sát công tác triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3409/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, 1 buổi. (TB: 455/TB-SLĐTBXH) UBND huyện T/Phú (Xe Sở LĐTBXH) Phòng KHTCTH (Ca)
7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị
8g Dự họp Tổ thẩm định, giải quyết khiếu nại tại khu vực bảo vệ thi công móng trụ tuabin số 01 dự án nhà máy điện gió Thanh Phong, 1 buổi. (GM: 686/GM-UBND) PH số 02, UBND huyện T/Phú Trưởng phòng QLNL
9g Dự họp Đảng ủy Sở Công Thương lệ kỳ tháng 2/2022. (CV: 193-CV/ĐU) PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Đảng ủy Sở CT
13g30 Làm việc với Đoàn công tác Cty tư vấn điện Miền Nam "bổ sung qui hoạch TBA 110KV". (CV: 276/TVĐMN-KH) PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre ................?
15g Dự họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc thi công công trình Nhà máy điện gió Thanh Phong. (GM: 218/GM-UBND) PH số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL
Thứ 3 (01/03/2022) 8g Dự họp triển khai Chuyển đổi số cho các chợ hạng 1, hạng 2 thông qua Mô hình “Chợ 4.0” với hoạt động thanh toán không dùng tiến mặt trên địa bàn tỉnh, 1 buổi. (GM: 363/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, PGĐ Nga, Phòng QLTM, LĐ.TTKC&XTTM
14g Dự họp bàn một số nội dung liên quan triển khai xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh. (GM: 352/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Nga, P.KHTCTH, P.QLTM
14g Dự họp đánh giá lại kết quả kiểm tra điện mặt trời mái nhà. (CV: 375/SCT-ĐKT) PH số 02, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Phòng QLNL, T.Tra Sở
Thứ 4 (02/03/2022) 8g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, 1 buổi. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Châu Thành (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
13g30 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2022 . (GM: 71-GM/BTGTU) HT số 03, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre Trưởng phòng QLTM
14g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Bình Đại (Xe ngoài) PGĐ Nga, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
14g Dự họp cho ý kiến đề xuất của nhà đầu tư về việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư Cụm dự án điện gió Ba Lai. (GM: 369/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tầng 7, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL
14g Dự họp thống nhất nội dung liên quan đến phương án đề xuất dự án kêu gọi đầu tư khu đô thị mới An Phú Sinh, thị trấn Mỏ Cày. (GM: 436/GM-SXD) PH số 01, Sở Xây dựng, P.An Hội, TP.Bến Tre Phòng KHTCTH (Thụy)
Thứ 5 (03/03/2022)        
Thứ 6 (04/03/2022) 8g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, 1 buổi. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Chợ Lách (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
14g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Mỏ Cày Bắc (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
Thứ 7 (05/03/2022)        
Chủ nhật (06/03/2022)