• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương Bến Tre - Kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

(Cập nhật: 04/01/2022)
Năm 2021, trong bối cảnh các Tỉnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (trong đó, có Bến Tre) đã ảnh hưởng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh cùng với sự đồng lòng của cộng đồng Doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.


Tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo Bản đăng ký giao ước thi đua, Ban Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Bên cạnh đó, trong năm, Ban Lãnh đạo Sở đã phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid – 19. Thông qua việc phát động các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực thúc đẩy, động viên công chức, viên chức đoàn kết, sáng tạo, tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.  

Qua đó, các chỉ tiêu lớn của ngành năm 2021 đạt được kết quả tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, cụ thể: Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2021 ước đạt 35.400 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 5,36% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 49.000 tỷ đồng, tăng 1,95% so cùng kỳ.  Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.302,9 triệu USD, giảm 6,76% so cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 900 triệu USD, tăng 80,07% so cùng kỳ. Đến ngày 31/10/2021, có 05 dự án điện gió được công nhận phát điện hòa vào lưới điện quốc gia với công suất 93,7MW (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch).

Kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Ngành: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND Tỉnh, ngày từ đầu năm Sở Công Thương đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 và nhiều chương trình, giải pháp điều hành Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2021, cụ thể:

Công tác quản lý lĩnh vực công nghiệp được lãnh đạo quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành kịp thời Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình Khuyến công, Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025; Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với điều kiện của từng địa hương. Công tác bảo vệ môi trường ngành công thương cũng được quan tâm triển khai. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022. Hoàn thành Đề án Cung cấp gói giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thường xuyên thông tin đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tình hình hoạt động của các cửa khẩu biên giới phía Bắc, tình hình xuất nhập khẩu của các nước,…

Công tác quản lý điện và năng lượng tái tạo: Sở đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án như thỏa thuận hướng tuyến đường dây và trạm, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, nhân sự làm việc tại các dự án điện gió, tham gia giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/11/2011, Sở Công Thương đã phối hợp Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre tổ chức khành thành nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre (nhà máy điện gió đầu tiên phát điện trong số những nhà máy đã phát điện trước ngày 31/10/2021). Đến cuối năm, có tổng cộng 220 MW điện gió được lắp đặt hoàn thành (đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết).
 


Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Bé Sáu phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre
(Nguồn:VP Sở)

Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại: Triển khai linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối cung cầu thị trường vẫn duy trì với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là kết nối tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động XTTM trên môi trường mạng; hỗ trợ XTTM ngoài nước cũng được quan tâm thực hiện.

Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương: Xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngành công thương 2021, các kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công Thương; xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI tỉnh; phối hợp Đơn vị Tư vấn Quy hoạch tỉnh hoàn chỉnh 03 hợp phần quy hoạch về công nghiệp, năng lượng, thương mại tích hợp vào quy hoạch tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre về “Quản lý, điều hành việc cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương”.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính:

- Kiểm tra công vụ và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính, tài sản và phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại 43 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 12/30 trường hợp; kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu của 02 doanh nghiệp; phối hợp thanh, kiểm tra thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế.

- Trong kỳ, đã tiếp nhận, xử lý tiếp nhận, xử lý 11 đơn kiến nghị, phản ánh, giảm 04 đơn so cùng kỳ (giảm 26,66%). Các đơn thư kiến nghị, phản ánh đã được xem xét, giải quyết đúng theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo được tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục theo quy định.

- Ban hành Kế hoạch về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid -19  đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện 02 đợt kiểm tra đột xuất tình hình đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng cộng 42 lượt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19

Về công tác thi đua khen thưởng: Năm 2021, Sở Công Thương được UBND tỉnh khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới thực hiện công tác phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ (01 Tập thể và 01 cá nhân). Ngoài ra, có 03 cá nhân được Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trong năm 2021 Sở Công Thương được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thanh tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre và tích hợp giải pháo ký số vào cổng dịch vụ công Bến Tre.

Nhìn chung, mặc dù trong năm 2021 chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng  tập thể Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo khá toàn diện các mặt công tác của ngành; song song với việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ phát sinh cũng như triển khai, tham mưu thực hiện tốt vai trò trong Tiểu Ban hậu cần phòng chống dịch Covid-19; triển khai các phương án đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hóa trong bối cảnh dịch covid-19; linh hoạt trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án điện gió; lãnh đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch covid-19. Song song đó, công tác triển khai và phát động các phong trao thi đua cũng được chú trọng (Phát động thi đua phòng, chống dịch Covid – 19; phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI; phát động thi đua yêu nước ngành Công Thương giai đoạn 2020 – 2025) và biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời (được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 03 cá nhân). Qua đó, một mặt nhằm ghi nhận thành tích đóng góp, động viên, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua do ngành phát động; mặt khác nhằm góp phần lan tỏa những tập thể cá nhân điển hình để tập thể “noi theo”./.

Nguồn: VP Sở – SCT