• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 07/03/2022 – 13/03/2022

(Cập nhật: 07/03/2022)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (07/03/2022) 8g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, 1 buổi. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Thạnh Phú (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
13g Tham dự Hội thảo “Phát triển liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia trong ngành công nghiệp chế tạo”. (CV: 445/XTTM-QHQT) Hình thức trực tuyến Trưởng phòng QLCN
14g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Mỏ Cày Nam (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
Thứ 3 (08/03/2022) 7g30 Dự Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2022; Tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, 1 buổi. (GM: 258/GM-HĐPB) HT Sở Tư pháp, P.An Hội, TP.Bến Tre Phó Chánh T.Tra
8g30 Tham dự đối thoại bàn tròn Việt Nam_Nhật Bản về cơ chế đấu thầu điện gió ngoài khơi, 1 buổi. (CV: 328/ĐL-VP) Hình thức trực tuyến PGĐ Niệm
14g30 Tham dự Hội thảo liên minh tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Đồng Tháp rà soát kết quả: Đánh giá tác động Dự án thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (AMD). (GM: 120/GM-PMU) HT lầu 6, KS.Hàm Luông, P.5, TP.Bến Tre Giám đốc, TP.KHTCTH
Thứ 4 (09/03/2022) 8g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, 1 buổi. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện Ba Tri (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
14g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. (TB: 360/TB-SCT)
UBND huyện G. Trôm (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
Thứ 5 (10/03/2022) 8g Dự Hội nghị trực tuyến “Phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022”, 1 buổi. (GM: 92/GM-BYT) UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga, T.Tra (Hân)
8g Làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc
triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, 1 buổi. (TB: 360/TB-SCT)
UBND TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Phòng QLTM, TTKC&XTTM
Thứ 6 (11/03/2022) 8g Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mỏ Cày Nam, 1 buổi. (GM: 732/GM-STNMT) PH Sở TNMT, Tầng 10, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 7 (12/03/2022)        
Chủ nhật (13/03/2022)