• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 13/06/2022 – 19/06/2022

(Cập nhật: 13/06/2022)
Ngày Thời gian Tiêu đề Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2, 13/06/2022 06:00 - Tham gia đoàn khảo sát tuyến sông Hàm Luông. Từng địa điểm trong GM (Xe T/Ủy, , khởi hành lúc 6h00 tại Văn phòng Tỉnh ủy; cử đồng chí Nguyễn Võ Nhất Duy làm đầu mối liên hệ (điện thoại 0907.883.559). PGĐ Niệm
14:00 - Dự họp rà soát thống nhất lại quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Đấu, P.QLCN
Thứ 3, 14/06/2022 07:30 - Dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, 1 ngày. HT Sở TNMT PGĐ Đấu........?
08:00 - Dự họp một số nội dung liên quan đến tình hình tiêu thụ dừa, giá dừa trên địa bàn tỉnh hiện nay, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Nga, P.QLTM, TTKC&XTTM
08:00 - Kiểm tra các Đề án Khuyến công Huyện MCN (Xe ngoài) PGĐ Đấu, P.QLCN, TTKC&XTTM
13:30 - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất tháng 6/2022 "Cho ý kiến Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022"   (13g30_15g) Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy. Giám đốc
13:30 - Dự họp Sơ kết 6 tháng đầu năm Chuyển đổi số huyện  HT huyện ủy huyện T/Phú (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, (P.QLNL KET HOP XUONG ECOWIN KIEM TRA LAI CAC NOI DUNG LIEN QUAN SCT SAU TIEP DAN CHIEU 7.6)
15:15 - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất tháng 6/2022 "Cho ý kiến Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 27/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"  (15g15_15g45) Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy. Giám đốc
Thứ 4, 15/06/2022 07:00 - Dự Hội nghị khách hàng năm 2022...Xăng dầu..(từ 14 - 16/6/2022) Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (Chung đoàn Cty Xăng dầu B.Tre) PGĐ Nga
08:00 - Kiểm tra các Đề án Khuyến công. Huyện T/Phú (Xe ngoài) PGĐ Đấu, P.QLCN, TTKC&XTTM
10:15 - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất tháng 6/2022 "Cho ý kiến Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về Phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030"  (10g15_10g40) Hội trường số 1, Văn phòng Tỉnh ủy. Giám đốc
Thứ 5, 16/06/2022 07:30 - Dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, 1 buổi. HT Sở TNMT PGĐ Đấu
Thứ 6, 17/06/2022 08:00 - Kiểm tra các Đề án Khuyến công. Huyện Chợ Lách (Xe ngoài) PGĐ Đấu, P.QLCN, TTKC&XTTM
Thứ 7, 18/06/2022          
Chủ nhật, 19/06/2022