• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 09/05/2022 – 15/05/2022

(Cập nhật: 09/05/2022)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (09/05/2022) 7g30 Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 5/2022, 1 buổi. (GM: 555/GM-UBND) PH số 04, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
8g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) HT UBND xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Xe Đoàn ĐBQH) TP.KHTCTH
9g30 Tiếp và làm việc với Đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Bến Tre + Đi khảo sát thực tế. (GM: 527/GM-UBND) PH số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre + Khảo sát thực tế (Xe đoàn) PGĐ Nga, (P.QLTM - 2, P.QLCN - 3: Theo nhóm phân công)
9g30 Dự họp bàn giải pháp giải quyết vướng mắc việc vận hành cống C1 và C4 xã Thới Thuận, 1 buổi. (GM: 173/GM-UBND) HT_UBND huyện Bình Đại (Xe cơ quan) PGĐ Niệm
13g30 Dự họp Hội đồng xét duyệt các đề án, dự án Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre lần 3 năm 2022. (GM: 902/GM-HĐXD) PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Nga, TV. Hội đồng
14g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV,. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) HT UBND xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri (Xe Đoàn ĐBQH) TP.KHTCTH
14g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) HT UBND xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại (Xe cơ quan) PGĐ Niệm
14g30 Dự họp thống nhất kế hoạch khánh thành nhà máy điện gió Tân Hoàn Cầu Bến Tre. (GM: 905/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm....?, P.QLNL
Thứ 3 (10/05/2022) 7g30 Tập huấn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice lên phiên bản 5.0, 1 buổi. (CV: 713/STTTT) Tập huấn online qua phần mềm Zoom, mỗi buổi tập huấn tối đa 300 điểm kết nối. BLĐ Sở, Lãnh đạo, CCVC các phòng, đơn vị (Tùy theo điều kiện công việc chọn buổi sáng/chiều)
8g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) HT UBND xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre (Xe Đoàn ĐBQH) PGĐ Đấu
8g Dự họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo Hợp phần số 16 - Phương án phát triển hệ thống du lịch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 1 buổi. (GM: 1120/GM-SVHTTDL) HT Sở VHTTDL, P,4, TP.Bến Tre P.QLTM (Nhã)
8g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) HT UBND huyện G.Trôm (Xe Đoàn ĐBQH)....? Giám đốc
8g30 Tham dự Diễn đàn toàn cảnh TMĐT 2022, 1 ngày. (CV: 446/VECOM-VP) TP.Hồ Chí Minh (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, Phòng QLTM
13g30 Tập huấn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice lên phiên bản 5.0. (CV: 713/STTTT) Tập huấn online qua phần mềm Zoom, mỗi buổi tập huấn tối đa 300 điểm kết nối. BLĐ Sở, Lãnh đạo, CCVC các phòng, đơn vị (Tùy theo điều kiện công việc chọn buổi sáng/chiều)
13g30 Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. (GM: 122/GM-UBND) Hội trường Công an tỉnh (Số 404D, đường Đồng Văn Cống,
Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
TP.KTATMT
14g Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. (CV: 96/ĐĐBQH-VP) Trường THCS Tam Phước, huyện Châu Thành (Xe Đoàn ĐBQH) PGĐ Đấu
Thứ 4 (11/05/2022) 7g Khám sức khoẻ định kỳ năm 2022..(TM: 30-TM/BBVCSSKCB) Phòng khám CB, BV Nguyễn Đình Chiểu BLĐ Sở
8g Dự Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 1 buổi. (GM: 95/GM-ĐĐBQH) Hội trường tầng 3, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre
Giám đốc
8g30 Tham dự Hội thảo giới thiệu Dự án VSUEE, 1 buổi. (CV; 1877/BCT-TKNL) Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, P.QLNL (Hoàng, Bình)
13g30 Dự họp xem xét đề xuất đầu tư các dự án tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. (GM: 888/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Đấu, P.QLCN
14g Thẩm định tiêu chí số 4 - điện xã Thạnh Ngãi. (GM: 227/GM-KTHT) Tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Ngãi. P.QLNL (Hoàng)
17g Dự buổi gặp gỡ với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre. (GM: 305-GM/TU) Nhà khách Bến Tre (Khách sạn Hàm Luông). ................?
Thứ 5 (12/05/2022) 7g30 Tham dự Hội nghị triển khai Chiến lược tài chính toàn diện gắn với đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các chuổi giá tr, 1 buổi. (GM: 113/GM-UBND) Tại Hội trường lớn của UBND tỉnh, số 7 Cách Mạng Tháng 8,
Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
PGĐ Niệm
13g30 Dự họp trao đổi các nội dung liên quan để giải quyết theo đề nghị của Công ty TNHH may mặc Cây Dừa 2. (GM: 907/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL, P.QLCN
Thứ 6 (13/05/2022) 7g30 Dự họp Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. (CV: 93/ĐGS-VP) Phòng họp trực tuyến, trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (tầng 1). PGĐ Đấu
8g Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại xã Vĩnh Thành, 1 buổi. (GM: 72/GM-KTHT) tại Ủy ban nhân
dân xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách.
P.QLTM (Thư, Mai), P.QLNL
Thứ 7 (14/05/2022)        
Chủ nhật (15/05/2022)