• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 16/05/2022 – 22/05/2022

(Cập nhật: 16/05/2022)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (16/05/2022) 7g Khảo sát chợ an toàn VSTP. Huyện MCB, T/Phú (Xe ngoài) PGĐ Nga, P.QLTM
7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị
13g30 Dự họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. (GM: 182/GM-ĐGS) PH Trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 3 (17/05/2022) 13g30 Dự hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh. (GM: 136/GM-UBND) HT lớn UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
14g Dự họp thống nhất nội dung liên quan đến Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư khu đô thị mới Ba Lai 2. (GM: 1131/GM-SXD) HT Sở Xây dựng, P.An Hội, TP.Bến Tre P.KHTCTH
14g Làm việc với Thương vụ Đại sứ quán Áo. (GM: 593/GM-UBND) PH số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
Thứ 4 (18/05/2022) 8g Dự họp có ý kiến về việc xin chủ trương cấp điện cho Công ty TNHH may mặc Cây Dừa 2, 1 buổi. (GM: 978/GM-SCT) PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, P.QLNL, P.QLCN
8g Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 1 buổi. (GM: 313-GM/TU) HT số 03, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga
13g30 Học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương. (CV: 870/SCT-QLCN) Sở Công Thương tỉnh Kon Tum (Xe thuê) PGĐ Đấu, P.QLCN, ..........
14g Dự họp thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. (GM: 619/GM-STP) Trụ sở Sở Tư pháp, Số 17, đường Cách mạng tháng Tám, phường An Hội, Thành phố Bến Tre (Phòng họp tầng 3). TP.KHTCTH
Thứ 5 (19/05/2022) 13g30 Học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương. (CV: 871/SCT-QLCN) Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (Xe thuê) PGĐ Đấu, P.QLCN, ..........
Thứ 6 (20/05/2022) 13g30 Học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương. (CV: 869/SCT-QLCN) Sở Công Thương tỉnh Bình Phước (Xe thuê) PGĐ Đấu, P.QLCN, ..........
Thứ 7 (21/05/2022)        
Chủ nhật (22/05/2022)