• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 18/04/2022 – 24/04/2022

(Cập nhật: 18/04/2022)
 
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (18/04/2022) 7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH số 01, Sở CT, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị
Chiều Thẩm định ATTP. TP.Bến Tre PGĐ Đấu, Phòng KTATMT
14g Dự họp mặt bàn tròn cà phê doanh nghiệp du lịch lần V, năm 2022. (CV: 877/SVHTTDL-QLDL) Khách sạn Hàm Luông (Số 200C, đường Hùng Vương, phường
5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
PGĐ Nga
Thứ 3 (19/04/2022) 1 ngày Tham gia Đoàn trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp. (GM: 296-GM/TU) Tỉnh Đồng Tháp (Xe Tỉnh ủy, khởi hành lúc 05 giờ 30 tại Văn phòng Tỉnh
ủy)
Giám đốc
8g Dự họp góp ý dự thảo đề án Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia, 1 buổi. (GM: 1210/GM-SNN) Phòng họp số 1 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số
26, đường 3/2, phường An Hội, thành phố Bến Tre).
Phó phòng QLTM (HOÃN LẠI)
13g30 Dự Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam. (GM: 08/BTC) TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Xe cơ quan) PGĐ Nga
13g30 Dự họp rà soát chủ trương cho các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư tại cụm Công nghiệp Long Phước. (GM: 1347/GM-STNMT) Tại Phòng họp số 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ:
Trụ sở Nhà làm việc của các sở, ngành tỉnh (6 Sở), số 126A Nguyễn Thị Định,
Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre (tầng 10)
LĐ.QLCN
15g30 Dự sinh hoạt chuyên đề Người tốt việc tốt quý 1-2022. (GM: 103/GM-TTVHĐA) TT Văn hóa Điện ảnh tỉnh, P.4, TP.Bến Tre Phòng KHTCTH
Thứ 4 (20/04/2022) 8g Làm việc với huyện Mỏ Cày Nam về việc bổ sung quy hoạch CCN Đìa Dứa, 1 buổi. (CV: 728/SCT-QLCN) UBND huyện MCN (Xe Cơ quan) PGĐ Đấu, Phòng QLCN
7g30 Tham dự Hội thảo xin ý kiến về việc dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, 1 buổi. (GM: 216/GM-CTK) Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bến Tre, Số 04, đường Cách mạng
Tháng Tám, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Phó Phòng KHTCTH
Thứ 5 (21/04/2022) 21 - 22/4 Tham dự Tập huấn về chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ số cho CB dự án cấp tỉnh. (GM: 153/GM-PMU) KS. Hùng Vương, P.An Hội, TP.Bến Tre TP.KHTCTH
7g30 Dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, 1 buổi. (CV: 18-CV/UBKTĐU) HT lớn Cơ quan MTTQ và Đoàn thể tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Xuyên, Hồ Tuấn, Nhứt
13g30 Làm việc với huyện Giồng Trôm về CCN – TTCN Phong Nẫm. (GM: 726/GM-SCT) tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã Phong Nẫm, huyện G.Trôm (Xe Cơ quan) Giám đốc, PGĐ Đấu, Phòng: QLCN, KHTCTH
Thứ 6 (22/04/2022) 7g30 Giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận (Làm việc với UBND tỉnh, Sở, ngành), 1 buổi. (CV: 141/ĐGS-VP) PH trực tuyến VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 7 (23/04/2022)        
Chủ nhật (24/04/2022)