• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 06/03/2023 – 12/03/2023

(Cập nhật: 06/03/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2, 06/03/2023 07:30 Khảo sát chợ hỗ trợ trang thiết bị chợ ATVSTP, (01 buổi). H. Thạnh Phú PGĐ Nga; P.QLTM  XE NGOÀI
08:00 Tham dự họp làm việc với Chi cục QLCL&NLTS, 1 buổi. PH Chi cục QLCL&NLTS PGĐ Đấu  
13:30 Dự kiểm tra thực tế công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn và các mô hình SX NN hiệu quả trên địa bàn huyện Chợ Lách. H. Chợ Lách PGĐ Nga XE CƠ QUAN
13:30 Dự Họp.. Sở KHCN Giám đốc  
Thứ 3, 07/03/2023 07:30 Khảo sát chợ hỗ trợ trang thiết bị chợ ATVSTP, (01 buổi). H. Chợ Lách PGĐ Nga; P.QLTM XE NGOÀI
07:30 Dự họp để chuẩn bị (phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long), 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương Giám đốc, PGĐ Nga, VP, KHTCTH, TTKCXTTM, QLTM  
08:00 Tham dự Hội thảo kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, 1 buổi. Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Niệm   
13:30 Dự hội nghị điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 6 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. HT số 02, UBND Phường 6, TPBT PGĐ Đấu  
14:00 Dự họp lấy ý kiến nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội trường Sở Xây dựng QLNL - Hoàng  
14:00 Dự họp có ý kiến về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. PH số 02, Sở Công Thương PGĐ Niệm, QLNL  
Thứ 4, 08/03/2023 09:00 Dự họp thống nhất trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương  PGĐ Nga, QLTM, TTKC&XTTM  
13:30 Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phòng họp số 04, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh PGĐ Đấu  
14:00 Dự họp mặt 8/3. PH số 02, Sở Công Thương  BLĐ Sở,  BCH Công đoàn. Tổ trưởng 3 Tổ CĐ, toàn thể Nữ CĐ. LĐ Cơ quan  
Thứ 5, 09/03/2023 07:30 Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), 1 buổi. Phòng họp số 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Pháp chế  
07:30 Đi khao sat các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ khuyến công, 1 buổi. TP.Bến Tre PGĐ Đấu, QLCN, TTKC&XTTM  
08:00 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023, 1 buổi. HT số 03, Tỉnh ủy TP.QLTM  
08:00 Dự họp chuẩn bị nội dung Hội nghị kết nối giao thương với TPHCM.., 1 buổi. PH Sở KHĐT Giảm đốc, LĐ.TTKC&XTTM  
13:30 Dự họp BCH Đảng bộ mở rộng tháng 3/2023. HT số 02, UBND Phường 6, TPBT PGĐ Đấu  
13:30 Dự họp thống nhất trong công tác đào tạo Cao cấp LLCT 2023. PH Ban TCTU Giám đốc  
17:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 . Phòng họp số 6, Văn phòng UBND tỉnh. PGĐ Niệm  
Thứ 6, 10/03/2023 07:30 Dự Hội nghị triển khai các văn bản của Đảng và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, 1 buổi. HT số 03, Tỉnh ủy Đ/C (Niệm, Thụy, Nhứt, Hồ Tuấn)  
07:30 Khảo sát kết nối giao thương. H.Châu Thành, TPBT PGĐ Nga, LĐ. TTKC&XTTM XE CƠ QUAN
08:00 Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy, 1 buổi. PH số 01, CA tỉnh LĐ.KTAT  
13:00 Tham dự Hội nghị kết nối giao thương giữa các hệ thống phân phối trên địa bàn TP.HCM với các doanh nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. TT Hội nghị TTC PALACE PGĐ Nga, LĐ.TTKC&XTTM CÁC CHUỖI SỰ KIỆN
13:30 Tham dự Hội thảo xây dựng sản phẩm HalaI từ vùng ĐBSCL để tiếp cận các quốc gia Hồi giáo và kết nối DN Việt Nam với nhà mua hàng. TT Hội nghị TTC PALACE, Tầng triệt, Phòng 02. Giám đốc  
Thứ 7, 11/03/2023 07:00 Dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 1 buổi. HT lớn UBND tỉnh PGĐ Nga, LĐ.TTKC&XTTM  
Chủ nhật, 12/03/2023