• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái ổn định không tăng giảm so với tuần trước, tuy nhiên giá cơm dừa tăng so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản, bưởi da xanh đều đồng loạt giảm, riêng mặt hàng chôm chôm Java có xu hướng tăng giá do trái chôm chôm Java đang vào nghịch vụ sản lượng ít trong khi đó nhu...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng như heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng đều đồng loạt giảm, bằng với giá trước Tết Bính Thân, riêng giá mặt hàng trứng gà ta tăng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá ổn định; giá c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tiếp tục tăng so với tuần trước; tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động tăng giá mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên; giá cả mặt hàng tôm sú các loại, cá tra nguyên liệu tăng n...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tăng so với tuần trước; Tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động tăng nhẹ mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng thủy sản tiếp tục ổn định; giá bưởi da xanh c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa tăng so với tuần trước; giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động giảm nhẹ mặt hàng vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng thủy sản tiếp tục ổn định; giá bưởi da xanh các loại tăng nhẹ, riêng gi...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước; Giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động: tăng giá mặt hàng gà ta thả vườn, giá heo hơi giảm nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn ổn định; giá các mặt ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, riêng cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động theo hướng tăng nhẹ các mặt hàng heo hơi, vịt trắng, trứng gà ta, các mặt hàng còn lại giá cả ổn định; giá cả mặt hàng th...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa vẫn giữ nguyên mức giá ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá cả các mặt hàng chăn nuôi đều đồng loạt tăng; giá mặt hàng tôm sú các loại tăng, riêng giá cả mặt hàng tôm thẻ chân trắng các loại và giá cá tra nguyên li...
Nhìn chung, tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm nhẹ; giá cả các mặt hàng chăn nuôi biến động theo hướng giảm ở mặt hàng vịt trắng, trứng gà ta; các mặt hàng còn lại ổn định; giá các mặt hàng tôm tăng trở lại, mặt hàng cá tra nguyên liệu giảm nhẹ; giá mặt hàng bưởi da xanh tăng nhẹ so với...