• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Trong tuần này giá dừa nguyên liệu, heo hơi, gà công nghiệp, trứng gà công nghiệp, tôm sú (40-50 con/kg), tôm thẻ chân trắng (50–60 con/kg), tôm thẻ chân trắng 100 con/kg, bưởi da xanh các loại, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng nhẹ; giá chôm chôm đường giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá bưởi da xanh, chôm chôm các loại, sầu riêng, tôm thẻ chân trắng (loại 50-60 con/kg) tăng nhẹ; giá sản phẩm gia súc như: bò hơi, dê hơi tăng khá; giá heo hơi tăng mạnh vào những ngày cuối tuần (từ 35.000-37.000 đồng/kg), do nguồn cung giảm nhiều, đồng thời một số trại chăn nu...
Trong tuần này giá bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá sầu riêng, gà thả vườn, vịt trắng, các tra nguyên liệu, tôm thẻ chân trắng (loại 50-60 con/kg) tăng nhẹ, giá dê hơi tăng khá; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá bưởi da xanh các loại giảm mạnh, giá chôm chôm đường, giá heo hơi giảm nhẹ, giá chôm chôm Thái tăng nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng trái cây như: bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá trứng gà giống giảm mạnh; giá sầu riêng, tôm thẻ chân trắng (loại 100 con/kg), vịt trắng tăng nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng trái cây như: bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm, riêng chôm chôm đường tăng nhẹ, giá trứng gà giống tăng mạnh; giá gà thả vườn giảm nhẹ, giá heo hơi giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg vào cuối tuần do tác động dịch tả heo Châu Phi; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng trái cây như: bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá heo hơi giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg vào cuối tuần do tác động dịch tả heo Châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông thủy sản như: dừa nguyên liệu, chôm chôm Java, chôm chôm đường, tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ; giá dừa uống nước các loại giảm, giá chôm chôm Thái giảm mạnh; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông thủy sản như: tôm thẻ chân trắng, tôm sú các loại, cá tra nguyên liệu, giá lúa tăng khá; giá dừa giảm nhẹ, giá heo hơi không ổn định, tăng giảm thất thường do tác động của dịch bệnh; giá các mặt khá...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: giá heo hơi tăng mạnh, giá bưởi da xanh các loại, chôm chôm Thái, tôm sú loại 60 con/kg tăng nhẹ; giá chôm đường, chôm chôm Java, tôm thẻ chân trắng các loại, tôm sú loại 40-50 con/kg giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: giá chôm đường, chôm chôm Java tăng nhẹ, riêng chôm chôm tăng mạnh; giá tôm thẻ chân trắng giảm, giá heo hơi giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh heo Châu Phi, giá dừa xiêm các loại giảm nhẹ do đã vào mùa mưa; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: giá bưởi da xanh các loại, giá vịt trắng tăng nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: giá bưởi da xanh các loại tăng nhẹ; giá tôm sú loại 40-50 con/kg, tôm thẻ loại 100 con/kg tăng khá; giá chôm chôm các loại giảm mạnh, giá gà thả vườn, vịt trắng, cá tra giảm, riêng giá heo hơi giảm mạnh do ảnh hưởng bệnh dịch tả Châu Phi; giá các m...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: giá dừa nguyên liệu và dừa uống nước các loại tăng khá; gái bưởi da xanh các loại tăng khá; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: dê hơi, vịt trắng, bưởi da xanh các loại tăng nhẹ; giá heo hơi, chôm chôm các loại giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá các mặt hàng nông sản như: heo hơi, gà thả vườn, vịt trắng, vịt xiêm, tôm thẻ chân trắng, dừa xiêm các loại... có xu hướng tăng khá. Riêng giá lúa, giá sầu riêng giảm. Giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá bưởi xanh các loại, giá dừa nguyên liệu, vịt trắng, vịt xiêm tăng; giá chôm chôm các loại giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá chôm chôm các loại tăng nhẹ; giá vịt trắng, dừa uống nước các loại tăng mạnh; giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá heo hơi giảm mạnh do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, giá bưởi da xanh các loại, dừa uống nước giảm do nhu cầu thị trường; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá chôm chôm Thái, giá dừa xiêm lai tăng mạnh; giá tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ; giá heo hơi, cá tra nguyên liệu giảm mạnh; giá bưởi da xanh, vịt trắng giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Trong tuần này giá dừa xiêm xanh tăng mạnh do đang vào mùa nắng nóng, giá chôm chôm đường tăng nhẹ; giá bưởi da xanh loại 1, giá heo hơi giảm; giá các mặt khác ổn định. ...