• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Nhìn chung, trong tuần này giá cá tra nguyên liệu giảm nhẹ, giá bưởi và gà thả vườn tăng, các mặt hàng còn lại vẫn giữ mức giá ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá lúa Đông Xuân, bưởi tăng nhẹ; giá heo hơi, vịt trắng, chôm chôm, tôm các loại giảm; các mặt hàng còn lại giá cả ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá lúa Đông Xuân, vịt trắng, cá tra nguyên liệu, chôm chôm các loại giảm; các mặt hàng còn lại giá cả ổn định, cụ thể như sau: ...
Tình hình giá cả thị trường tháng 2/2017 nhìn chung khá ổn định, không có biến động lớn, giá một số mặt hàng nông thủy sản như: lúa hè thu, trái cây, dừa trái, thủy sản các loại… tăng nhẹ do yếu tố cung cầu. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, giá cơm dừa trắng, giá vịt trắng, giá chôm chôm Thái tăng; giá heo hơi, giá trứng gà ta, giá các mặt hàng thủy sản, giá chôm chôm java giảm; các mặt hàng còn lại giá ổn định so với tuần trước. ...
Nhìn chung, trong tuần này, giá dừa trái tiếp tục giảm do các nước theo đạo Hồi đang bước vào tháng ăn chay Ramanda, sản lượng xuất khẩu cơm dừa, các mặt hàng chế biến từ dừa sang các nước này sụt giảm, kéo theo giá dừa trái giảm; giá bưởi da xanh tiếp tục tăng nhẹ so với tuần trước; giá tôm...
Nhìn chung, trong tuần này, giá dừa trái, giá tôm các loại tăng so với tuần trước; mặt hàng chôm chôm biến động tăng giảm tùy thuộc chủng loại; giá bưởi da xanh, giá heo hơi giảm so với tuần trước. Riêng, giá lúa Thu Đông, giá cơm dừa, các mặt hàng còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tu...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa, giá lúa Thu Đông, tôm các loại giảm; giá trứng già ta, chôm chôm các loại tăng; các mặt hàng còn lại giá cả ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá heo hơi, giá vịt trắng, giá mặt hàng tôm các loại, giá chôm chôm các loại giảm nhẹ; riêng giá trứng gà ta, giá bưởi da xanh các loại tăng; các mặt hàng còn lại giá c...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giảm, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá gà ta thả vườn, giá bưởi da xanh các loại tăng; giá heo hơi, giá cá tra nguyên liệu, giá chôm chôm các loại giảm nhẹ; các mặt hàng còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuầ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái tăng, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Trong tuần này giá heo hơi, giá gà ta thả vườn, giá các mặt hàng thủy sản, giá bưởi da xanh các loại, giá chôm chôm Java tăng nhẹ; riêng giá chôm chôm đường giảm nhẹ; các mặt hàng còn ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá lúa Thu Đông, thủy sản, bưởi da xanh các loại giữ nguyên; giá cả các mặt hàng chăn nuôi có sự tăng nhẹ; giá chôm chôm các loại giảm so với tuần trước. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng, lúa Thu Đông, cá tra nguyên liệu ổn định; các mặt hàng gà ta thả vườn, vịt trắng; tôm các loại, bưởi da xanh các loại giảm; giá dê hơi, heo hơi, trứng gà ta, chôm chôm các loại tăng nhẹ so với tuần trước. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa trắng ổn định, không tăng giảm so với tuần trước. Giá lúa Thu Đông giảm nhẹ; giá cả các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá cả mặt hàng tôm các loại vẫn giữ nguyên, tuy nhiên giá cá tra nguyên liệu tăng; giá bưởi da xanh các lo...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giữ nguyên nhưng giá cơm dừa tiếp tục tăng. Giá lúa Thu Đông tăng nhẹ; giá các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá mặt hàng tôm các loại tăng trở lại, giá cá tra nguyên liệu ổn định; giá bưởi da xanh các loại vẫn ổn định, riêng giá chôm chôm...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái giữ nguyên nhưng giá cơm dừa lại tăng; giá cả các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá cả mặt hàng tôm các loại tiếp tục ổn định, giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ; giá bưởi da xanh các loại vẫn giữ nguyên, riêng giá mặt hàng chôm chôm Ja...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm; giá cả các mặt hàng chăn nuôi có sự biến động theo hướng tăng giá các mặt hàng dê hơi, heo hơi, vịt trắng, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả mặt hàng tôm các loại ổn định, giá cá tra ng...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm; giá các mặt hàng chăn nuôi tương đối ổn định; giá mặt hàng thủy sản tăng; riêng giá các mặt hàng trái cây tăng mạnh và tăng liên tiếp trong các tuần vừa qua. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định; giá gà ta thả vườn, vịt trắng tăng nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn ổn định; giá cả mặt hàng tôm thẻ chân trắng các loại, giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ, riêng giá các mặt hàng tôm sú vẫn giữ nguyên; giá chôm ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa giảm. Giá gà ta thả vườn tiếp tục giảm nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả các mặt hàng thủy sản tương đối ổn định; giá bưởi da xanh và chôm chôm các loại trong tuần đều đồng loạt tăng s...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, cơm dừa ổn định không tăng giảm so với tuần trước. Tuần này giá heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng tiếp tục giảm nhẹ, giá trứng gà ta tăng nhẹ, các mặt hàng chăn nuôi còn lại giá cả vẫn giữ nguyên so với tuần trước; giá cả mặt hàng tôm thẻ c...