• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tình hình giá cả nông sản từ ngày 20/9/2019 đến 26/9/2019

(Cập nhật: 02/10/2019)

Nhìn chung, giá heo hơi, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng; giá bưởi da xanh các loại, lúa Hè Thu giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định.


- Giá dừa

Tuần này giá dừa trái nguyên liệu người dân tự hái mang đến vựa bán phổ biến từ 60.000 – 90.000 đồng/chục, tùy loại, tùy địa phương, riêng dừa hữu cơ được các doanh nghiệp thu mua từ 80.000 – 102.000 đồng/chục; giá thu mua tại vườn dừa xiêm xanh từ 80.000 – 90.000 đồng/chục; dừa xiêm lai từ 60.000 –70.000 đồng/chục.

- Giá lúa

Giá lúa cũ Hè Thu các thương lái mua của nông dân khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg, giảm 800 – 1.000 đồng/kg.

- Giá sản phẩm chăn nuôi

            Giá bò hơi trong khoảng 75.000–80.000 đồng/kg; dê hơi từ 130.000 – 140.000 đồng/kg; giá heo hơi tại chuồng tuần này từ 38.000 – 40.000 đồng/kg, tăng 2.000  đồng/kg; giá gà thả vườn được thu mua với mức giá từ 70.000 - 72.000 đồng/kg; giá gà công nghiệp có giá từ 35.000 – 40.000; giá vịt trắng khoảng 32.000 –  33.000 đồng/kg; giá vịt xiêm khoảng 60.000 – 65.000 đồng/kg; trứng gà công nghiệp có giá từ 1.800 – 2.500 đồng/trứng; trứng gà ta giống dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/trứng; trứng vịt có giá từ 3.000 – 3.500 đồng/trứng.

-    Giá các mặt hàng thuỷ sản

          Tôm sú loại 40–50 con/kg, có giá khoảng 140.000 -160.000 đồng/kg; tôm sú loại 60 con/kg, có mức giá từ 115.000 - 120.000 đồng/kg; Giá tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, có giá từ 110.000 - 125.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg từ 90.000 – 95.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cá tra nguyên liệu dao động từ 20.000 - 21.000 đồng/kg.

-    Giá các mặt hàng trái cây

           Giá bưởi loại 1 (1,4 - 2kg) hiện nay khoảng 36.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; bưởi loại 2 (1,2 – 1,4kg) 23.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; giá chôm chôm các loại: Chôm chôm Java (tại vườn) 15.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg; giá chôm chôm đường (tại vườn) là 20.000 đồng/kg; chôm chôm Thái mua (tại vườn) là 30.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; sầu riêng R6, Monthong khoảng 60.000 đồng/kg.

Nguồn: QLTM-SCT