• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tình hình giá cả nông sản từ ngày 29/8/2019 đến 05/9/2019

(Cập nhật: 09/09/2019)

Nhìn chung, trong tuần này giá dừa nguyên liệu, bưởi da xanh các loại, tôm sú loại 40–50 con/kg, chôm chôm Java tăng; giá heo hơi, chôm chôm đường, chôm chôm Thái giảm; giá các mặt khác ổn định.

- Về giá dừa:

Tuần này giá dừa trái nguyên liệu người dân tự hái mang đến vựa bán phổ biến từ 55.000–75.000 đồng/chục, tăng 5.000 đồng/chục tùy loại, tùy địa phương, riêng dừa hữu cơ được các doanh nghiệp thu mua từ 75.000 đồng/chục; giá thu mua tại vườn dừa xiêm xanh từ 80.000–90.000 đồng/chục; dừa xiêm lai từ 60.000–70.000 đồng/chục.

- Về sản phẩm chăn nuôi:

                        Giá bò hơi trong khoảng 75.000–80.000 đồng/kg; dê hơi từ 130.000 – 140.000 đồng/kg; giá heo hơi tại chuồng tuần này từ 36.000 – 37.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; giá gà thả vườn được thu mua với mức giá từ 78.000- 80.000 đồng/kg; giá gà công nghiệp có giá từ 35.000 – 40.000; giá vịt trắng khoảng 43.0000 –  44.000 đồng/kg; giá vịt xiêm khoảng 60.000 – 65.000 đồng/kg; trứng gà công nghiệp có giá từ 1.800 – 2.500 đồng/trứng; trứng gà ta giống dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/trứng; trứng vịt có giá từ 3.000 – 3.500 đồng/trứng.

- Về mặt hàng thuỷ sản:

                Tôm sú loại 40–50 con/kg, có giá khoảng 145.000 -155.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; tôm sú loại 60 con/kg, có mức giá từ 110.000 - 115.000 đồng/kg; Giá tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, có giá từ 95.000 - 115.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg từ 80.000 - 85.000 đồng/kg; cá tra nguyên liệu dao động từ 20.000 - 21.000 đồng/kg.

- Mặt hàng trái cây:

                Giá bưởi loại 1 (1,4 - 2kg) hiện nay khoảng 36.000 đồng/kg; bưởi loại 2 (1,2 – 1,4kg) 26.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; giá chôm chôm các loại: Chôm chôm Java (tại vườn) 12.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; giá chôm chôm đường (tại vườn) là 16.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; chôm chôm Thái mua (tại vườn) là 25.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; sầu riêng R6, Monthong khoảng 60.000 đồng/kg.

Nguồn: QLTM-SCT